Sinds 01/01/2014 moet in alle nieuwbouwprojecten een minimumaandeel hernieuwbare energie voorzien worden (meer info). Indien u kiest voor een warmtepomp moet deze, om in aanmerking te komen voor dit minimumaandeel hernieuwbare energie, voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Toegepast als hoofdverwarming (dekt minstens 85% van de warmtevraag).
  • De seizoensprestatiefactor (SPF) moet groter zijn dan 4.

SPF staat voor seizoensprestatiefactor en dit getal geeft het rendement van de warmtepomp + het afgiftesysteem (vloerverwarming, radiatoren ...) aan. Fabrikanten van warmtepompen kunnen enkel de COP (= rendement van de warmtepomp) opgeven, maar hier zit dus niet de invloed van het afgiftesysteem in. De onderstaande module wordt gebruikt om uit de COP de SPF te berekenen (met dezelfde formules als gebruikt in een EPB-berekening).

SPF WARMTEPOMP


Fabrikanten geven meestal enkel de COP van hun systeem op. Deze rekenmodule berekent de SPF uit de COP.