In nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend verbouwd worden moet een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt. De nieuwe eis is van toepassing op alle werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2014 én waarvoor een E-peil eis geldt. Aan de hand van een eenvoudige rekenmodule kan men een systeem kiezen en kijken waar uw residentieel project aan moet voldoen.

TYPE PROJECT

FOTOVOLTAÏSCH PANELEN

Voor fotovoltaïsch panelen moet men minstens minstens 6 kWh (= 15kWh / primaire energie factor van 2.5) per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning produceren. Het geproduceerde vermogen moet berekend worden volgens de EPB-berekeningsmethodiek (zoals hieronder).


kWh
Wp
°
°

kWh

Met deze rekenmodule kan men zelf een fotovoltaïsch systeem simuleren om te zien hoe men de minimum productie kan halen.