Voor elke woning wordt een kadastraal inkomen berekend. Dit is het fictief inkomen dat men uit huur van de woning kan halen en hierop moet men ook een belasting betalen. Deze belasting noemt men de onroerende voorheffing. Een deel hiervan moet betaald worden aan het Vlaamse gewest, een deel aan de provincie en een deel aan de gemeente. Het kadastraal inkomen wordt berekend in een referentie tijdstip (1 januari 1975) en het kadastraal inkomen moet dus steeds geïndexeerd worden naar het huidige jaar. Van dit geïndexeeerd kadastraal inkomen moet men 2.5% betalen aan het Vlaams Gewest. Op deze 2.5% worden de zogenaamde opcentiemen van de gemeente berekend. Voor een woning met een E-peil onder de 50 krijgt men een korting van 50% op de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar en voor woningen met een E-peil onder de 30 wordt dit 100% gedurende 5 jaar.

IN TE VULLEN

UITKOMST BEREKENING