Op deze pagina maakt u een EPB-simulatie en berekent u zelf het E-peil, K-peil en de geschatte energiekost van een woning. Er wordt met dezelfde formules als in de officiële EPB-software gerekend, maar om alles gemakkelijk invulbaar te maken, werden er wat vereenvoudigingen ingevoerd. Hierdoor zit er een afwijking van ongeveer 5% op het berekende E-peil en K-peil. De geschatte energiekost kan meer afwijken omdat deze afhankelijk is van de gewoontes van de bewoners. Als er iets onduidelijk is, plaats dan de muis op het vraagtekentje voor meer uitleg . Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u hier.

OPBOUW GEBOUW

%
%
%
Woning

ISOLATIE

m
m
m
m
m
m

RAMEN

BESCHADUWING EN ZONWERING

VERWARMING, WARM TAPWATER EN VENTILATIE

m
m

ALTERNATIEVE ENERGIESYSTEMEN

VERWARMING EN ENERGIEKOST

€/kWh
°C
%
u
u

UITKOMST EPB-BEREKENING


€/jaar
€/jaar
€/jaar
€/jaar

€/jaar

Het berekende energieverbruik is een schatting. De leefgewoontes van de bewoners hebben te veel invloed om op een eenvoudige manier een correcte berekening mogelijk te maken. Details over het energieverbruik en de energiekost per maand vindt u in het rapport dat u kunt downloaden.