Sterke EPB-reductie dankzij hoge rendementen Vasco Ventilatie

Bij de ingave van een EPB-dossier speelt ventilatie een zeer grote rol. Door te kiezen voor een Vasco Ventilatiesysteem kan u ervoor zorgen dat u een erg laag E-peil realiseert. Alle Vasco-ventilatie-units zijn opgenomen in de EPBD-databank van de overheid (www.EPBD.be). Hieruit kunnen alle benodigde gegevens voor EPB-ingave opgehaald worden. De Vasco-units scoren hierin zeer goed dankzij zeer hoge rendementen in de warmteterugwinning. Met name de nieuwe DX-ventilatie-units halen dankzij het gebruik van de Octogoon-warmtewisselaar uitzonderlijke resultaten.  

Bovendien is het mogelijk om in combinatie met CO²-sensoren een vraaggestuurd systeem te creëren waardoor er ook gebruik gemaakt kan worden van onderstaande reductiefactoren:

freduc 0,61 indien er in elke droge ruimte een CO²-bedieningssensor geplaatst wordt.

freduc 0,70 indien er in elke slaapkamer een CO²-bedieningssensor geplaatst wordt.

freduc 0,87 indien er in de Master bedroom en de belangrijkste leefruimte een CO²-bedieningssensor geplaatst wordt.

Het opgenomen vermogen van de ventilatie-unit speelt een rol in het EPB-dossier en ook hier scoren de Vasco-units erg goed. Voor het ingeven van het opgenomen vermogen van de ventilator is het in de meeste gevallen voordelig om het werkelijk gemeten vermogen in te geven waardoor er nog een E-peil verlaging kan gecreëerd worden. U kan ook het opgegeven vermogen uit de databank ingeven. Het is in elk geval af te raden om de vereenvoudigde methode aan te vinken.

Om EPB-verslaggevers maximaal te ondersteunen bij de ingave van het EPB-dossier heeft Vasco de nieuwe EPBD-gegevens reeds opgenomen in XML-files die rechtstreeks opgeladen kunnen worden in de EPB-software.

Klik hier om de XML-file voor Vasco Ventilatie te downloaden.

Ga naar de EPBD-databank voor alle gegevens van de Vasco-units met warmteterugwinning. Comments

Nog geen comment.

Maak een comment