Isolatiebarometer: nieuw EPC voor niet-residentiële gebouwen als eerste sta

Vanaf 2023 moet elk niet-residentieel gebouw groter dan 500 m² dat in Vlaanderen verkocht of verhuurd wordt, beschikken over een EPC NR. Vanaf 2025 zullen alle grote niet?residentiële gebouwen in het bezit moeten zijn van een EPC NR, los van verkoop of verhuur. Een goede stap richting een klimaatneutraal Europa, maar een forse uitdaging voor het Belgische niet?residentiële gebouwenpark.

 

De Isolatiebarometer van Recticel Insulation nam de energieconsumptie en broeikasgasuitstoot van deze gebouwen onder de loep. Tegelijk werd uitgezocht wat de oorzaken én oplossingen zijn voor deze hoge CO2-uitstoot van niet-residentiële gebouwen.


 Download de nieuwe isolatiebarometer whitepaper hier 

Naar een klimaatneutraal Europa

 

Tussen 1990 en 2019 steeg de CO2-uitstoot van niet-residentiële gebouwen in België met 33 procent. Met zo’n toename in uitstoot lijkt een klimaatneutraal Europa tegen 2050 moeilijk haalbaar. De broeikasgasuitstoot moet tegen 2030 met nog 55 % naar beneden, vergeleken met 1990.

 

37%* van de gebouwen in België zijn niet-residentiële gebouwen zoals scholen, kantoren, ziekenhuizen, zorginstellingen… Ze vertegenwoordigen 14 % van de energieconsumptie en 6% van de totale broeikasgasuitstoot in België.

 

Inzake de energieconsumptie en broeikasgasuitstoot, stellen we twee opmerkelijke zaken vast:

  • Terwijl de broeikasgasuitstoot en energieconsumptie bij residentiële gebouwen dalen, nemen die bij niet-residentiële gebouwen net toe. En niet een klein beetje: tussen 1990 en 2019 ging de CO2-uitstoot met 33% omhoog.

  • Niet-residentiële gebouwen hebben verhoudingsgewijs een hogere energieconsumptie en broeikasgasuitstoot dan residentiële gebouwen.

 

Die toename heeft drie belangrijke oorzaken:

  1. Een stijging met 35% van het aantal werknemers tussen 1993 en 2017;
  2. Door toenemende informatisering en nood aan gekoelde ruimtes en airconditioning steeg het elektriciteitsverbruik met bijna 180%;
  3. Tot vandaag vertegenwoordigen gasvormige brandstoffen 80% van het energieverbruik. Slechts 3,3% is biomassa.

Sleutelrol voor isolatie

 

Om de huidige jaarlijkse CO2-uitstoot van om en bij 5,7 megaton aan verwarming en elektriciteit bij niet-residentiële gebouwen in België tegen 2050 te neutraliseren, is een omschakeling naar meer hernieuwbare energie nodig.

 

De eerste vereiste is echter minder energie verbruiken. Dat kan door het gebruikersgedrag aan te passen. Daar zijn we sinds de sterk fluctuerende energieprijzen als maatschappij collectief mee bezig: met efficiëntere installaties en vooral door (bijkomend) te isoleren.

 

Het nieuwe energieprestatiecertificaat voor een niet-residentiële eenheid (EPC NR) is een combinatie van een gemeten aandeel hernieuwbare energie en een energiescore.

 

“Het EPC NR is een goede zaak om ervoor te zorgen dat ook niet-residentiële gebouwen stappen zetten om energiezuiniger en koolstofneutraal te worden”, aldus Dirk Vermeulen, Head of Technical Management Recticel Insulation. “Naast het energielabel – van G tot A –  is zeker ook de energiescore van groot belang. Die energiescore geeft de energieprestatie van de gebouweenheid weer op een schaal van rood (slecht) naar groen (goed). Jammer genoeg worden vandaag aan deze energiescore enkel richtinggevende aanbevelingen gekoppeld over hoe de niet-residentiële gebouweenheid nog energiezuiniger gemaakt kan worden. Ook voor dit type gebouwen blijft isoleren evenwel cruciaal om het totale energieverbruik te doen dalen. Zeker als je weet dat bijna 90% van het brandstofgebruik opgaat aan ruimteverwarming. Dat komt erop neer dat we in België in niet?residentiële gebouwen bijna 3 miljard euro per jaar** aan verwarming besteden. Dankzij isolatie zorg je ervoor dat je minder energie moet opwekken en kan bijvoorbeeld een warmtepomp efficiënter worden ingezet. Voor niet-residentiële gebouwen is het tijd voor actie. Pak dit goed aan en denk op lange termijn met een masterplan voor elk niet-residentieel gebouw en vermijd zo lock-ins. Recticel Insulation is hierbij een betrouwbare partner om u met de nieuwe wettelijke vertrouwd te maken”.

 

Door te isoleren gaat het energieverbruik van gebouwen drastisch naar beneden en hoef je minder te investeren in technieken en installaties voor hernieuwbare energie. Isoleren is bovendien een oplossing op veel langere termijn dan installaties voor verwarming of voor de opwekking van (hernieuwbare) energie. Die moeten al na zo’n 20 jaar vervangen worden en vereisen regelmatig onderhoud. Wil je investeren in hernieuwbare energie, dan haal je het meest uit je investering als je eerst je bouwschil isoleert. Zeker als je weet dat de eisen voor het EPC NR-label voor bestaande niet-residentiële gebouwen de komende jaren nog verstrengd zullen worden. Deze conclusies staan in de nieuwe Isolatiebarometer 2022 van Recticel Insulation.

Recticel als bedrijf versterkt zijn engagement in de strijd tegen klimaatverandering en is toegetreden tot het Science Based Targets Initiative (SBTi). Dit wereldwijde project stimuleert concrete acties door organisaties in staat te stellen emissiereducerende doelstellingen te bepalen die gebaseerd zijn op klimaatwetenschap. Met de Isolatiebarometer heeft Recticel een jaarlijkse traditie gecreëerd waarmee het zichzelf als opinieleider in de markt zet.


 Download de nieuwe isolatiebarometer whitepaper hier 

 

* bron: Statbel en SPF Finances

** op basis van de energieprijzen voor stookolie in november 2022Comments

Nog geen comment.

Maak een comment