EPB bouwknopen: waarmee rekening houden?

EPB bouwknopen: waar mee rekening houden?

We spreken van een bouwknooppunt overal waar twee schildelen van het gebouw samen komen en overal waar de isolatie lagen in elkaar over gaan. Slecht uitgevoerde bouwknopen zijn koudebruggen. Bij optie A moeten alle bouwknopen gedetailleerd worden uitgerekend en dit neemt zeer veel tijd in beslag en levert weinig op in vergelijking met methode B. Deze optie wordt dus zeer weinig gebruikt. Bij Optie B krijgt men voor alle goed uitgevoerde bouwknopen of EPB-aanvaarde bouwknopen een toeslag van 3 K-peil punten op het reeds berekende K-peil. Men krijgt deze forfaitaire toeslag van 3 K-peil punten omdat deze bouwknopen niet verder in rekening gebracht moeten worden in de EPB-berekening en ook zij voor een exta energie verlies zorgen. Voor alle slecht uitgevoerde bouwknopen of niet-EPB-aanvaarde bouwknopen (ook wel koudebruggen) krijgt men nog een extra toeslag op het K-peil. Optie C wordt bijna nooit gebruikt, omdat het K-peil hierdoor veel te fel stijgt. In bijna alle gevallen wordt er bij nieuwbouwhuizen met optie B gewerkt. Men moet er hiervoor zorgen dat bijna alle bouwknopen EPB-aanvaard zijn uitgevoerd om de extra toeslag op het K-peil zoveel mogelijk te beperken.

Wanneer speekt men van een EPB-aanvaarde bouwknoop?

Een EPB-aanvaarde bouwknoop voldoet aan de volgende regels:

Basis regel 1: Minimale contactlengte

Waar twee isolatie materialen elkaar raken moet er een minimale contactlengte tussen de materialen gegarandeerd blijven.

Basis regel 2: Tussenvoeging van isolerende delen

Het tussengevoegde isolerende deel moet zelf voldoen aan 3 regels:

Het tussengevoegde isolerende deel moet een lambda-waarde hebben die onder de 0,2 W/mK ligt. Ter info: Ytong blokken hebben altijd een lambda-waarde onder de 0,18 W/mK (C5/650).

De thermische weerstand van het tussengevoegde isolerende deel moet groter zijn dan de helft van de thermische weerstanden van de verbonden isolatie lagen. Om dit voor dikke isolatie lagen niet te hoog op te drijven is er een grens gelegd op 2 m²K/W.

Als men Ytong als eerste bouwblok gebruikt moet de R-waarde van de Ytong minstens 2 m²K/W zijn. Voor Ytong C4, C3, C2 en C1 kan dit zo zijn afhankelijk van de hoogte van de blok. Voor Ytong C5 is de R-waarde van 1 blok te laag en moeten er 2 blokken boven elkaar worden geplaatst om een EPB-aanvaarde funderingsaanzet te maken. De R-waarde wordt als volgt berekend: R-waarde = hoogte blok(in meter) / lambda-waarde. Voor een C4/500 blok van 25cm hoog wordt dit R-waarde = 0.25/0.125 = 2 m²K/W en deze blok voldoet dus nipt. Meer info vindt men hier.

De contactlengte moet groter zijn dan het kleinste van de helft van de dikte van het tussengevoegde isolerende deel of de dikte van het rakende isolatie materiaal.

Basis regel 3: Weg van de minste weerstand

De weg van de minste weerstand is het kortste traject tussen de binnen omgeving en de buiten omgeving of een aangrenzend onverwarmde ruimte. De weg van de minste weerstand moet minstens gelijk zijn aan 1 meter.Comments

Nog geen comment.

Maak een comment