Energiebesparen in gebouwen - top prioriteit voor EU

Energiebesparen in gebouwen - top prioriteit voor EU

Met de uitbraak van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is er een duidelijke verschuiving van strategie naar vraag en aanvoer van energie noodzakelijk. Zo importeerde de EU in 2021 maar liefst 43,5% gas uit Rusland. De recente oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook de sancties van Europa zetten de toevoer van aardgas op een helling voor...

Lees meer

Renovatieverplichtingen en EPC: the road to 2050

Renovatieverplichtingen en EPC: the road to 2050

Vanuit Europa wordt via de EPBD-richtlijn de richting aangegeven richting 2050: een (bijna-)energieneutraal gebouwenpark en voor openbare gebouwen wordt zelfs 2045 nagestreefd. De bedoeling is om tegen die tijd minder energieverbruik, uitstoot van schadelijke gassen en verbruik van fossiele brandstoffen sterk te reduceren. Woningen en...

Lees meer

Circulair bouwen: klinkt vertrouwd? Is het modder of goud?

Circulair bouwen: klinkt vertrouwd? Is het modder of goud?

In de bouwsector wordt al enkele jaren gejongleerd met allerlei termen, eisen, verplichtingen en doelstellingen. Veel gehoord zijn duurzaam bouwen, energieneutraal bouwen, de milieu-impact (of -voetafdruk), levenscyclusanalyses (LCA), cradle-to-cradle (C2C), circulair bouwen en zoveel meer. Zonder twijfel moeten we evolueren naar minder...

Lees meer

Prefab bouwen van tuinhuis naar woning tot kantoor: hot or not?

Prefab bouwen van tuinhuis naar woning tot kantoor: hot or not?

Veel constructiebedrijven en projectontwikkelaars bieden vandaag prefab-modules of -woningen aan, die op zeer korte tijd in gebruik kunnen worden genomen. Er zit meer voorbereiding in de prefabricatie van de elementen, maar op de werf wordt de bouwtijd sterk verkort. Veel van de gebruikte methodes, zoals houtskelet- of massiefbouw, worden zowel...

Lees meer

De zin en de onzin van Ecodesign, ErP, EPREL: hoe zit dat nu precies?

De zin en de onzin van Ecodesign, ErP, EPREL: hoe zit dat nu precies?

Vanuit de Europese Unie (EU) worden veel richtlijnen uitgebracht en bijgestuurd om energie-efficiëntie en grondstofgebruik bij productie te verbeteren. Hiermee worden de minst performante systemen uit de markt geweerd, en wordt industriële competitie en innovatie gemotiveerd. Er wordt ook gesproken over ErP en de EPREL-databank. Wat zijn nu...

Lees meer

Nieuwe energiemeters – wat verandert er voor wie?

Nieuwe energiemeters – wat verandert er voor wie?

De nieuwe energiemeters komen eraan! Na een proefproject in 2016-2019, werd bekend gemaakt dat alle energiemeters vervangen zullen worden door digitale meters vanaf 1 januari 2019. Maar hoe zit dat nu precies en wat mag je als particulier verwachten? Waarom hangt er in uw woning nog geen en wat is het nut ervan? Wie krijgt een digitale...

Lees meer

De stad van de toekomst: groene wanden en vertical farming

De stad van de toekomst: groene wanden en vertical farming

In stedelijke gebieden zorgt de verdichting van het stedelijk weefsel voor een klimaatverandering. Studies tonen aan dat er in de stedelijke gebieden een hogere temperatuur wordt vastgesteld in vergelijking met randsteden of landelijke gebieden. Men spreekt hierbij van het hitte-eiland effect. Afbeelding: Ruimte Vlaanderen | Technum,...

Lees meer

Een nieuw regeerakkoord volgens de Vlaamse administratie: toppers en floppers

Een nieuw regeerakkoord volgens de Vlaamse administratie: toppers en floppers

Terwijl Vlaams formateur Bart De Wever verder gesprekken voert over de vorming van een nieuwe Vlaamse regering, heeft de Vlaamse administratie een voorstel voor regeerakkoord gepubliceerd (ook regeerprogramma genoemd). De Vlaamse administratie is politiek onafhankelijk en ondersteunt de Vlaamse regering in het voorbereiden, goedkeuren en...

Lees meer

assets/img/blog/blogpost/heat-box-warmteverliesberekening-geldig-als-epb-stavingsstuk

Heat-Box: warmteverliesberekening geldig als EPB-stavingsstuk

Bouw-Energie lanceert Heat-Box. Een softwarepakket om op een gebruiksvriendelijke en genormeerde manier warmteverliesberekeningen uit te voeren. Waarom een warmteverliesberekening? Een warmteverliesberekening bepaalt hoeveel vermogen (Watt) er nodig is om een gebouw of een ruimte op te warmen. Er wordt dus bepaald hoeveel vermogen een ketel of...

Lees meer

Vlaams energieplan 2021-2030

Vlaams energieplan 2021-2030: wat verandert er voor jou?

Door het afsluiten van het klimaatakkoord in Parijs moet we de komende jaren fors inzetten op het koolstofarmer en duurzamer maken van ons energiesysteem. In juni 2018 heeft Vlaanderen daarom het "Vlaamse energieplan 2021-2030" opgesteld. Dit plan wordt geïntegreerd in het Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan, dat tegen eind 2018 bezorgd...

Lees meer

Oververhitting in woonruimtes

Oververhitting in woonruimtes: beter voorkomen dan genezen

Wanneer we het te warm hebben, voelen we ons niet comfortabel. De reden is dat het menselijk lichaam een optimale lichaamstemperatuur heeft en deze probeert continu te houden. Als deze temperatuur door externe invloeden oploopt tot boven 37°C, ontstaat er een lichamelijke reactie (stress, zweten, dorst, …). Wanneer de temperatuur hoger oploopt...

Lees meer

luchtdichtheid houten constructies

Luchtdichtheid bij houten constructies: praktijktips en resultaten onderzoek

Een luchtdicht gebouw met blowerdoormeting is energiezuiniger en kan heel wat E-peilpunten opleveren. Zowel bij nieuwbouw als renovatie is luchtdichtheid naar voor te schuiven als aandachtspunt in het bouwproces. Anderzijds kan dit alleen als er vanaf de voorontwerpfase rekening mee gehouden wordt. In Vlaanderen worden steeds vaker woningen in...

Lees meer

Studies bouwproces

10 studies die je niet mag vergeten in een bouwproces

Als er een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd en structurele werken uitgevoerd worden is het verplicht om een architect in te schakelen. De laatste jaren zijn er echter een hele reeks extra studies bijgekomen en in dit artikel bespreken we kort wat deze studies inhouden en wat hiervoor de richtprijzen zijn. Bouwen of verbouwen is een...

Lees meer

Energieopslag de toekomst

Thuisbatterijen: al goed genoeg om te installeren?

Steeds vaker wordt bij nieuwbouw en renovatie ingezet op fotovoltaïsche installaties of PV-systemen voor de opwekking van hernieuwbare energie. Met haar Energieplan 2020 wil de Vlaamse regering tegen 2020 de opwekking van fotovoltaïsche energie met 31% of 6,4 miljoen zonnepanelen doen toenemen. Zie voor meer info: presentatie Energieplan...

Lees meer

Kostprijs verbouwen

Verbouwen... wat moet dat kosten?

In Vlaanderen worden de meeste verbouwingen uitgevoerd t.p.v. een achterbouw of d.m.v. een inwendige renovatie. Een dakkapel om de zolder uit te breiden is ook een veelvoorkomende ingreep die onder renovatie valt. Sinds kort heeft de Vlaamse Overheid de doelstelling “BEter reNOveren” of BENOveren geformuleerd om de verbouwer te motiveren...

Lees meer

Premies vanaf 2017

Premies vanaf 2017

De Vlaamse overheid en meerdere sectororganisaties hebben een Renovatiepact afgesloten. Hiermee wordt vooropgesteld om tegen 2050 elke woning even energiezuinig te maken als een nieuwbouwwoning van vandaag. Dit resulteert ook in een lagere energiefactuur, meer comfort, een gezonder binnenklimaat, een financiële meerwaarde, minder onderhoud,...

Lees meer

Lagere rente voor leningen lage energie woningen

Lagere rente voor leningen lage energie woningen

Lagere rente voor leningen lage energie woningen Belfius en Triodos bank bieden vanaf midden 2013 lagere rente aan op leningen voor lage energie woningen. Hoe men lage energie woningen zal definiëren ligt nog niet helemaal vast, maar voorlopig spreekt men over woningen met een E-peil lager dan 50. Vlaams minister van Wonen en Energie Freya Van...

Lees meer

Smart meters in België

Smart meters in België

Smart meters in België Er is al veel gesproken over zogenaamde slimme elektriciteit netwerken of "Smart grids", maar wat wordt hier nu eigenlijk mee bedoeld? Laat we maar eens beginnen bij elektriciteit: het beweegt zich razend snel vooruit en kan maar beperkt worden opgeslagen (batterijen, maar zeer duur). Er moet dus altijd evenveel...

Lees meer

Houtskeletbouw is zeer ecologisch blijkt uit onderzoek

Houtskeletbouw is zeer ecologisch blijkt uit onderzoek

Houtskeletbouw is zeer ecologisch blijkt uit onderzoek Volgens een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Futureproofed, het studiebureau van klimaatambasadeur Serge de Ghelder, is bouwen met hout een pak ecologischer in vergelijking met bouwen in steen. De milieu-impact van een houtskeletwand ligt volgens het onderzoek 2.5 keer lager dan de...

Lees meer

Luchtdicht bouwen: hoe praktisch aanpakken?

Luchtdicht bouwen: hoe praktisch aanpakken?

Luchtdicht bouwen: hoe praktisch aanpakken? Waarom wil men eigenlijk luchtdicht bouwen? Is het niet beter om een "ademend gebouw" te hebben? Het misschien goed om met deze vraag te beginnen. Op de onderstaande tekening zien we in het geel de thermische isolatie. Deze moet ononderbroken aangebracht worden en het volume ingesloten door de isolatie...

Lees meer

Alle ogen op Duitsland

Alle ogen op Duitsland

Alle ogen op Duitsland Iedereen is het er over eens dat Westerse landen minder afhankelijk moeten worden van fossiele brandstoffen. Dit is ecologisch en economisch de beste optie. Spijtig genoeg wordt er echter bitter weinig ondernomen. Het enige land dat blijkbaar wel een plan heeft is Duitsland. In Juni 2011 besliste de regering Merkel om...

Lees meer

Biomimicry: innovatie geïnspireerd door de natuur

Biomimicry: innovatie geïnspireerd door de natuur

Het vakgebied van biomimicry houdt zich bezig met het bestuderen van de oplossingen die de natuur gebruikt en probeert deze te gebruiken om menselijke problemen op te lossen. De natuur heeft immers 3.8 miljard jaar de tijd gehad om tot de best mogelijke ontwerpen te komen en we kunnen hier dus heel wat uit leren. Biomimicry kan binnen het...

Lees meer

Premies, subsidies en belastingverminderingen in de bouw

Premies, subsidies en belastingverminderingen in de bouw

Premies, subsidies en belastingverminderingen in de bouw vanaf 2012 Eind 2011 werd er door de regering Di Rupo beslist om heel wat premies en subsidies in de bouw af te schaffen. Vooral de "luxe" premies voor lage energie woningen en zonnepanelen worden sterk afgebouwd en het premie systeem voor isolatie wordt vereenvoudigd. In dit artikel...

Lees meer

Compactheid van een gebouw

Compactheid van een gebouw

Compactheid van een gebouw De compactheid van een gebouw wordt gedefinieerd als de verhouding van het beschermd volume (V) over het totale verliesoppervlak (At). Hoe compacter het gebouw (hoe groter V/At), hoe kleiner het energieverbruik van het gebouw per m² vloeroppervlakte. Grote gebouwen zijn compact omdat ze een heel groot volume insluiten...

Lees meer