Futureproof bouwen: wat kan ik nu al doen om in 2050 te voldoen?

Futureproof bouwen: wat kan ik nu al doen om in 2050 te voldoen?

Sinds 2003 is een kernuitstap voor België wettelijk vastgelegd en in het federale regeerakkoord van 2014 opnieuw bevestigd. In 2017 werd uiteindelijk het energiepact getekend door de 4 energieministers. Dit energiepact heeft nu al een grote invloed op de (ver)bouw van woningen. Vandaag moeten nieuwbouwwoningen al voldoen aan strenge eisen op het...

Lees meer

assets/img/blog/blogpost/heat-box-warmteverliesberekening-geldig-als-epb-stavingsstuk

Heat-Box: warmteverliesberekening geldig als EPB-stavingsstuk

Bouw-Energie lanceert Heat-Box. Een softwarepakket om op een gebruiksvriendelijke en genormeerde manier warmteverliesberekeningen uit te voeren. Waarom een warmteverliesberekening? Een warmteverliesberekening bepaalt hoeveel vermogen (Watt) er nodig is om een gebouw of een ruimte op te warmen. Er wordt dus bepaald hoeveel vermogen een ketel of...

Lees meer

Energielabel voor ventilatiesystemen

Energielabel voor ventilatiesystemen

Vanaf 1 januari 2016 zijn er vanuit de Europese Unie (EU) eisen gesteld aan het maximale energieverbruik van ventilatieproducten. Tevens zijn er eisen gesteld aan bijvoorbeeld de functionaliteit van de ventilatieproducten en zijn er richtlijnen geformuleerd voor een uniforme informatieverstrekking aan de...

Lees meer

Voordelen D-systeem t.o.v. C-systeem

Voordelen D-systeem t.o.v. C-systeem

Nieuwbouwwoningen worden momenteel zo veel mogelijk geïsoleerd en zo luchtdicht mogelijk gebouwd om de warmteverliezen in de winter te minimaliseren en te besparen op energiekosten. De keuze van het ventilatiesysteem speelt daar een belangrijke rol in. Indien men voor een C-systeem kiest zal men in de winter koude lucht aanvoeren via de...

Lees meer

Ventilatie verslaggever verplicht vanaf 2016

Ventilatie verslaggever verplicht vanaf 2016

Ventilatie-verslaggever verplicht vanaf 2016 Vanaf 01/01/2016 moeten bouwheren beter geïnformeerd worden over de ventilatie normen en richtlijnen (= STS ventilatie) en moet de kwaliteit van het geïnstalleerde ventilatiesysteem gerapporteerd worden. Om deze taak uit te voeren moet een ventilatie-verslaggever aangesteld worden. STS staat voor...

Lees meer

Eerste systeem D met vraagsturing komt op de markt

Eerste systeem D met vraagsturing komt op de markt

Eerste systeem D met vraagsturing komt op de markt Sinds 2006 moet elke nieuwbouwwoning een specifiek E-peil halen. Het E-peil is een maat voor het energieverbruik van de woning en sinds 2012 moet elke woning een E-peil onder de E70 halen en vanaf 2014 verlaagt dit naar E60. Tegenwoordig is het niet enkel voldoende om een woning goed te...

Lees meer

Eisen inregelrapport ventilatie systeem D

Eisen inregelrapport ventilatie systeem D

Eisen inregelrapport ventilatiesysteem D Een ventilatiesysteem D zorgt voor mechanisch toe- en afvoer van lucht. De meeste ventilatie systemen D hebben ook een warmtewisselaar die de toegevoerde koude lucht voorverwarmt met de afgevoerde reeds opgewarmde lucht. Als deze warmtewisselaar wordt ingerekend in de EPB-berekening zorgt dit voor een...

Lees meer

Ventilatie, boetes en EPB

Ventilatie, boetes en EPB

Ventilatie, boetes en EPB Als men een huis bouwt of verbouwt moet men (=de bouwheer) voldoen aan de EPB-normen. Als men hier niet aan voldoet legt het VEA (Vlaams Energieagentschap) bepaalde boetes op te betalen door de bouwheer. Veruit de meeste boetes worden uitgeschreven voor projecten die niet voldoen aan de ventilatie-eisen. In dit artikel...

Lees meer

Ventilatie: systeem A, C of D en waar op letten?

Ventilatie: systeem A, C of D en waar op letten?

Ventilatie: A-systeem, C-systeem of D-systeem en waar op letten? In elke nieuwbouw is een goeD-ventilatiesysteem zeer belangrijk om tot een goed werkend eind product te komen. Om aan de huidige EPB-norm te voldoen heeft een bouwheer de keuze tussen een A-systeem, gecertificeerd C-systeem en een D-systeem. In dit artikel bespreken we het nut van...

Lees meer

EPB ventilatienormen voor een verbouwingen

EPB ventilatienormen voor een verbouwingen

Ventilatie normen voor een verbouwingen binnen de EPB regelgeving Het principe van een ventilatiesysteem is vrij eenvoudig: op een gecontroleerde manier verse lucht aanvoeren in leefruimtes en vochtige lucht afvoeren in vochtige ruimtes. Onder leefruimtes rekent men de living, slaapkamer en bureau/speelkamer en onder vochtige ruimtes rekent men...

Lees meer