EPB ventilatienormen voor een verbouwingen

Ventilatie normen voor een verbouwingen binnen de EPB regelgeving

Het principe van een ventilatiesysteem is vrij eenvoudig: op een gecontroleerde manier verse lucht aanvoeren in leefruimtes en vochtige lucht afvoeren in vochtige ruimtes. Onder leefruimtes rekent men de living, slaapkamer en bureau/speelkamer en onder vochtige ruimtes rekent men de keuken, de badkamer en WC. Voor nieuwbouw zijn de ventilatie normen vrij eenvoudig en moeten alle ruimtes aan ventilatie normen voldoen, maar bij verbouwingen is dit minder doorzichtig.

Op welke ruimtes zit er een ventilatie norm?

Op bestaande ruimtes waar niks aan verandert zit er geen ventilatie norm. De overheid kan mensen die een klein stuk van hun huis verbouwen immers niet verplichten om in niet verbouwde stukken ook te voldoen aan de ventilatie-eisen.

Als er in een bestaande ruimte echter ramen worden vervangen en het is een leefruimte (=living, slaapkamer of bureau/speelkamer) dan moet er toevoer van lucht voorzien worden. Vermits er ramen worden vervangen kunnen er immers ventilatieroosters in de ramen geplaatst worden. De toevoer van lucht mag hier voorzien worden via roosters in de ramen maar mag ook worden voorzien via mechanische toevoer.

Voor nieuw bijgebouwde ruimtes moet men voldoen aan dezelfde ventilatie normen als bij nieuwbouw. Dit wilt zeggen dat men in leefruimtes (=living, slaapkamer of bureau/speelkamer) toevoer van lucht moet voorzien. Dit mag ook via roosters in de ramen of mechanisch. In de vochtige ruimtes (keuken, badkamer of WC) moet er afvoer voorzien worden. Deze afvoer mag mechanisch gebeuren of via een afvoer buis die verticaal omhoog ligt.

Let op: in vochtige ruimtes (keuken, badkamer of WC) moeten er nooit roosters in de ramen worden aangebracht. Roosters in de ramen zorgen immers enkel voor toevoer van lucht en in vochtige ruimtes moet er afvoer voorzien worden.

Hoeveel meter rooster moet er voorzien worden in toevoer ruimtes?

De hoeveelheid lucht die moet toegevoerd worden (in m³/h) is afhankelijk van de oppervlakte van de ruimte. Per vierkante meter moet er 3.6 m³/h lucht worden toegevoerd. Voor een slaapkamer en een bureau/speelkamer mag dit beperkt worden tot 72 m³/h en voor een living mag dit beperkt worden tot 150 m³/h.

ventilatieroosters worden meestal in het bovenste profiel van het raam geplaatst of in het glas aan de bovenkant. Roosters in de ramen moeten regelbaar zijn in minstens 5 standen. Dit wil zeggen dat ze open en dicht moeten kunnen en dat er ook 3 tussenstanden moeten zijn. De meeste roosters laten ongeveer 50-55 m³/h lucht per lopende meter rooster door en kosten ongeveer 100-150 euro/m.

Voorbeeld:
In een slaapkamer van 18 m² groot moet 3.6 x 18 = 64.8 m³/h lucht worden toegevoerd. Stel dat er met een Invisivent rooster van Renson wordt gewerkt dat 51 m³/h per lopende meter doorlaat dan moet er minstens 64.8 / 51 = 1.27 m rooster voorzien worden.

Waar moeten de afvoeren voor vochtige lucht aan voldoen?

Er kan gewerkt worden met individuele mechanische afvoer of met natuurlijke afvoer. Onder individuele mechanische afvoer verstaan we een eenvoudige ventilator die in een afvoerbuis geplaatst wordt en die niet deel uitmaakt van een gecentraliseerde afvoer systeem zoals bij een systeem C of een systeem D.

Individuele mechanische afvoer:

Als er met individuele mechanische afvoer gewerkt wordt moet de afvoer buis niet aan een bepaalde minimum diameter voldoen. Wel moet de mechanische afvoer ventilator automatisch aanslaan als het licht aangaat en moet er een nalooptijd zijn als het licht uitgaat. De nalooptijd is gelijk aan het kleinste van: 30 minuten of (3xV)/(Dx60) minuten (met V is het volume van de ruimte in liter en D is het afvoer debiet van de ventilator in liter/seconde).

Voorbeeld:
Een ruimte van 2x1x2.6 meter en een ventilator met een afvoer debiet van 20 m³/h
V = 2 x 1 x2.6 = 5.2 m³ = 5200 l
D = 20 m³/h = 5.6 l/s
Nalooptijd = (3 x 5200) / (5.6 x 60) = 46.43 minuten
Vermits dit meer is als 30 minuten mag de nalooptijd beperkt worden tot 30 minuten.


Verder moet een mechanische afvoerrooster ook regelbaar zijn. Dit wil zeggen dat het rooster waar de ventilator inzit open en dicht moet kunnen en drie tussenstanden moet hebben. Dit is in theorie nuttig vermits de afvoerbuis zo volledig kan afgesloten worden zodat er geen tocht is als men dit niet wilt, maar mechanische afvoerroosters die ook nog eens regelbaar zijn worden zover wij weten niet verkocht. Individuele mechanische afvoer in vochtige ruimtes zal dus bijna nooit aan de EPB-normen voldoen. Daar komt ook nog bij dat voor een ruimte met een redelijke oppervlakte de nalooptijd al snel oploopt tot een half uur wat vrij veel is.

Conclusie: het is bijna onmogelijk om te voldoen aan de EPB-eisen voor individuele mechanisch afvoer in vochtige ruimtes en indien mogelijk werkt men dus beter met een gecentraliseerd afvoer systeem (ventilatiesysteem C of D) of met natuurlijke afvoer.

Natuurlijke afvoer:

Natuurlijke afvoer wordt voorzien door een buis die vanuit de vochtige ruimte verticaal omhoog loopt door het dak. Vochtige/warme stijgt en zal door de verticale buis op een natuurlijke manier de ruimte verlaten. Om dit systeem goed te laten werken moet de verticale buis wel aan bepaalde minimum diameter voldoen. Deze diameter is afhankelijk van hoeveel lucht er moet afgevoerd worden en hoeveel lucht er moet afgevoerd worden is afhankelijk van het type ruimte:

  • In een open keuken moet er altijd 75 m³/h lucht afgevoerd kunnen worden
  • In een geslote keuken en een badkamer of wasplaats moet er 3.6 m³/h per vierkantenmeter vloeroppervlakte worden afgevoerd. Dit mag gelimiteerd worden op 75 m³/h en er moet minimum 50m³/h worden afgevoerd.
  • In een WC moet er altijd 25 m³/h lucht worden afgevoerd.

Per m³ lucht die er afgevoerd moet worden moet er 2.776 cm² doorvoer oppervlakte voorzien worden. Als er 75 m³/h lucht moet afgevoerd worden moet de afvoerbuis dus een doorsnee oppervlakte van 2.776 x 75 =208.2 cm² hebben, bij 50 m³/h wordt dit 2.776 x 50 =138.8 cm² en bij 25 m³/h wordt dit 2.776 x 25 =69.4 cm². Wat dit praktisch betekend vatten we in volgende tabel samen:


Ruimte Minimum te voorziene afvoer (m³/h) Minimum oppervlakte doorsnede afvoerkanalen (cm²) Minimum diameter afvoerkanalen (cm) Commentaar
Keuken 75,00 208,20 16,30* Als de aannemer geen gat met diameter 16,3 cm of groter kan boren moet hij 2 gaten met diameter 12 cm voorzien of 3 gaten met diameter 10 cm.
Badkamer/wasplaats 50,00 138.80 13,30* Als de aannemer geen gat met diameter 13,3 cm of groter kan boren moet hij 2 gaten met diameter 10 cm voorzien.
WC 25,00 69,40 9,40* Normaal is het geen probleem voor de aannemer om een gat met een diameter van 10 cm te voorzien.

* De oppervlakte van een circel is ? x straal², dus als het oppevlakt 208.20 is dan is de straal = ?208.2/? = 8.14 cm en de
 diameter = 2 x straal = 2 x 8.14 = 16.3 cm

Aan de buitenkant van de afvoer buis mag men een eenvoudige rooster aanbrengen. Het rooster dat aan de binnenkant van de afvoerbuis moet worden aangebracht, moet regelbaar zijn in 5 standen. Er moet naast een open en dicht stand dus ook 3 tussenstanden zijn. Een continu regelbare rooster is ook toegelaten.

Moet er overal een spleet onder de deur voorzien worden?

Als er een nieuwe deur in de ruimte wordt geplaatst met er een spleet van 1cm onder de deur voorzien worden. Dit geldt zowel voor toevoer als voor afvoer ruimtes.

Boetes?

Per 25 m³/h lucht toe -of afvoer debiet dat men moet voorzien maar dat niet aanwezig is, krijgt men een boete van 100 euro. De EPB-verslaggever neemt overtredingen op in zijn/haar EPB-berekening en deze wordt dan doorgestuurd naar het VEA (Vlaams Energie Agentschap). Het VEA stuurt daarop een brief naar de bouwheer met de vraag of zij al dan niet erkennen dat er niet voldoende ventilatie is voorzien. De bouwheer kan bewijsstukken opsturen om aan te tonen dat er wel voldoende ventilatie is aangebracht, maar als de EPB-verslaggever het rapport correct heeft opgesteld moet men gewoon de boete betalen.Comments

Nog geen comment.

Maak een comment