Eerste systeem D met vraagsturing komt op de markt

Eerste systeem D met vraagsturing komt op de markt

Sinds 2006 moet elke nieuwbouwwoning een specifiek E-peil halen. Het E-peil is een maat voor het energieverbruik van de woning en sinds 2012 moet elke woning een E-peil onder de E70 halen en vanaf 2014 verlaagt dit naar E60.

Tegenwoordig is het niet enkel voldoende om een woning goed te isoleren, ook de technieken (verwarming, ventilatie, ...) moeten aan hoge kwaliteitseisen voldoen om zo veel mogelijk energie te besparen. Daarnaast speelt ook de uitvoeringskwaliteit van de bouwwerken een steeds grotere rol.

Om warmteverliezen, zoals het verlies van warmte lucht naar buiten en/of het infiltreren van koude buitenlucht (of tocht) naar binnen, in een goed geïsoleerd gebouw zoveel mogelijk te beperken bouwt men best zo luchtdicht mogelijk. Voor deze nieuwe luchtdichte woningen, wordt een ventilatiesysteem nog belangrijker. De functies die het ventilatiesysteem moet vervullen zijn de volgende:

  • Ervoor zorgen dat er verse lucht is voor de bewoners.
  • Het vocht en de vervuilde lucht in de woning afvoeren zodat er geen vochtproblemen of gezondheidsproblemen ontstaan.
  • Dit alles gebeurt op een gecontroleerde manier om een goede luchtkwaliteit te garanderen.

Men spreekt van vraagsturing indien er enkel lucht wordt toe -of afgevoerd als dat ook echt nodig is. Ventilatiesystemen zonder vraagsturing voeren continu opgewarmde lucht af, ook als er bijvoorbeeld geen vochtproductie in de woning is en dit zorgt voor onnodig energieverlies.

In ventilatiesystemen C (mechanische afvoer en natuurlijke toevoer via roosters in de ramen) maakt men al langer gebruik van vraagsturing. Dit doet men door vochtsensoren te hangen in de vochtige ruimtes en die geven door aan de ventilatoren wanneer ze lucht moeten afvoeren en wanneer niet. In ventilatiesystemen D (mechanische toe -en afvoer van lucht) werd er tot nu toe nog niet met vraagsturing gewerkt.

Nu brengt Ubbink het Ubiflux Greenvent systeem (Ubiflux W400+, W300+ en F300+) op de markt en deze D systemen zijn de eerste die wel met vraagsturing werken. Het systeem bevat een CO2 sensor in de woonkamer en de slaapkamers en een vochtsensor in het afvoerkanaal. Als er bijvoorbeeld teveel CO2 wordt gedetecteerd in de woonkamer wordt wat meer verse buitenlucht toegevoerd. Een D-systeem moet wel in balans (evenveel toe -als afvoer) blijven om goed te kunnen werken en als de toevoer wordt opgetrokken, wordt de afvoer ook opgetrokken.

Praktisch wordt vraagsturing van een ventilatiesysteem in een EPB-berekening in rekening gebracht aan de hand van de f-factor. Hoe lager de f-factor hoe lager het E-peil zal worden. Voor het Ubiflux Greenvent systeem mag er gerekend worden met een f-factor van 0.54 wat vrij laag is. Wij hebben zelf enkele berekeningen gedaan voor gemiddelde woningen. De woningen verschillen een beetje in grootte er werd gewerkt met een ventilatiesysteem A, goede isolatie en een verbeterde luchtdichtheid om zo op E70 uit te komen. Door het toevoegen van het Ubiflux Greenvent systeem daalde het E-peil met 11 tot 14 punten.

Tot nu toe presteerde een fatsoenlijk C-systeem met vraagsturing ongeveer even goed in de EPB-berekening als een D-systeem. Door vraagsturing ook toe te voegen aan D systemen verandert dit en zullen D systemen merkelijk beter gaan presteren dan de meeste C systemen. Enkel de meest kwalitatieve C systemen zoals het Renson C+EVO2 systemen met Smartzone optie (f-factor tot 0.4) en het DUCO TroniC-systeem (f-factor tot 0.46) zullen de vergelijking met deze nieuwe generatie D systemen nog kunnen aangaan. Het blijft dus mogelijk om met een kwalitatief C-systeem aan de eisen te voldoen, maar met deze verbeterde D systemen wordt dat wel juist iets gemakkelijker. Ubbink is de eerste die met vraagsturing in D systemen op de markt komt, maar men kan verwachten dat de andere producenten deze trend zullen volgen.Comments

Nog geen comment.

Maak een comment