Ventilatie: systeem A, C of D en waar op letten?

Ventilatie: A-systeem, C-systeem of D-systeem en waar op letten?

In elke nieuwbouw is een goeD-ventilatiesysteem zeer belangrijk om tot een goed werkend eind product te komen. Om aan de huidige EPB-norm te voldoen heeft een bouwheer de keuze tussen een A-systeem, gecertificeerd C-systeem en een D-systeem. In dit artikel bespreken we het nut van een ventilatiesysteem en de verschillen tussen de systemen.

Waarom moet ik een ventilatiesysteem hebben?

Er wordt tegenwoordig meer en meer aandacht gegeven aan luchtdicht bouwen om energie te besparen. Een luchtdicht gebouw zonder goeD-ventilatiesysteem is echter bijzonder ongezond voor zowel de bewoners als het gebouw zelf. Als er geen ventilatiesysteem aanwezig is wordt immers het vocht dat in elk gebouw aanwezig is (koken, douchen, ...) niet afgevoerd en slaat het neer op de koudste delen van het gebouw. Dit kan tot vochtproblemen en schimmelvorming leiden. Ook voor de bewoners is het belangrijk dat er een goeD-ventilatiesysteem is. Zonder circulatie van lucht krijgt men immers een zeer ongezond binnenklimaat.

Wat is een A-systeem?

Bij een ventilatiesysteem A komt er lucht binnen via roosters in de ramen en wordt er op een natuurlijke manier lucht afgevoerd. Om aan de E-peil normen in nieuwbouwwoningen te kunnen voldoen moet men met een A+ systeem gaan werken. De plus slaat hier op het feit dat er enkel lucht zal afgevoerd worden wanneer er vocht gedetecteerd wordt. De enige fabrikant die dit soort systemen op de markt brengt is Schiedel.

Wat is een gecertificeerd C-systeem?

Bij een gecertificeerD-ventilatiesysteem C komt er lucht binnen via roosters in de ramen en wordt er mechanisch lucht afgevoerd via een centraal afvoer systeem. Het "gecertificeerd" bij het gecertificeerd C-systeem wijst erop dat er een sensor in het mechanisch afvoer systeem zit die opmeet hoeveel vocht en/of CO2 er in de afgevoerde lucht zit. Afhankelijk van deze meting zal het systeem wel of niet afvoeren. Hierdoor wordt er enkele lucht afgevoerd wanneer het nodig is en zal men niet onnodig opgewarmde lucht naar buiten blazen. Dit zorgt immers voor een grote energie verspilling. Hoe goed of slecht een gecertificeerd C-systeem presteert, wordt uitgedrukt aan de hand van de mDC-factor die officieel moet goedgekeurd worden door het VEA (Vlaams Energie Agentschap).Hier vindt men meer uitleg en de mDC-factor van verschillende gangbare systemen.

Wat is een D-ventilatiesysteem?

Bij een D-ventilatiesysteem wordt zowel mechanisch lucht toe- als afgevoerd. Het voordeel van een D-systeem is dat de warme afvoerlucht gebruikt kan worden om de koude lucht voor te verwarmen. Hierdoor wordt een stuk van de warmte die naar buiten wordt geblazen gerecupereerd.

Wat zijn de voor en nadelen van gecertificeerd C-systeem en D-systeem?

Het grootste voordeel van een D-systeem is dat de energie die in de afgevoerde lucht zit voor een groot deel wordt gerecupereerd. Als het systeem juist wordt ingesteld is het dus veel energie vriendelijker dan een gecertificeerd C-systeem. Het grootste nadeel van een D-systeem is dat de lucht die in het gebouw wordt ingeblazen door een buizen systeem wordt getransporteerd. Als dit buizensysteem niet wordt onderhouden kan het vuil worden en dit leidt ertoe dat de ingeblazen lucht in het gebouw ongezond is. Om dit te voorkomen zijn er filters die de ingeblazen lucht eerst zuiveren. Deze filters moeten om de maand worden uitgekuist (gewoon met de stofzuiger over gaan) en na twee jaar worden vervangen. Indien een D-systeem goed wordt onderhouden, zullen er weinig problemen zijn. De problemen ontstaan vooral wanneer dat de bewoners zich niet bewust zijn van het ventilatiesysteem dat zich in hun huis bevindt. Hierdoor zullen ze het ook niet kunnen onderhouden. Dit probleem heeft zich voorgedaan in verschillende sociale woonwijken in Nederland.

Effect op het E-peil?

We gaan uit van een vrij goed geïsoleerde half open bebouwing met een K-peil van 37 . Als we hier het veel gebruikte C+ systeem van Renson ingeven krijgen we een E-peil van E82. Als we hier het het beter DUCO TroniC-systeem invoeren krijgen E74 we en als we een D-systeem (rendement van de warmtewisselaar 92%) ingeven krijgen we E72. We zien dus dat een D-systeem merkelijk beter presteert maar dat een goed gecertificeerd C-systeem in de buurt komt van het D-systeem.

Wat is de kostprijs?

Voor een goed gecertificeerd C-systeem moet men rekenen op 3000-3500 euro en voor een D-systeem is dit 4000-6000 euro (ongeplaatst). Als men een D-systeem zelf wilt plaatsten moet men er goed op letten dat men proper tewerk gaat, zodat de buizen niet vuil zijn op het moment dat ze gelegd worden. Men moet er ook op letten dat de buizen goed luchtdicht op elkaar aansluiten zodat er geen luchtlekken in het systeem zitten. Dikwijls is het mogelijk om voor 1 dag een professionele installateur naar de werf te laten komen die dan wat uitleg geeft over de plaatsing. Dit is zeker aan te raden om tot een goede installatie te komen.

Te voorziene stavingstukken?

Om het EPB-dossier in orde te maken is het zeer belangrijk dat men de juiste stavingstukken bijhoudt. Als men deze niet heeft kan de EPB-verslaggever het systeem niet in rekening brengen in de berekening en zal men een zeer slecht E-peil uitkomen. Voor een gecertificeerd C-systeem moet men de volgende stavingstukken bijhouden:

  • de factuur van het systeem
  • meetrapport opgesteld door de installateur waar duidelijk de gemeten afvoerdebieten in staan

Voor een D-systeem moet men de volgende stavingstukken bijhouden:

  • de factuur van het systeem
  • EN308 certificaat dat het rendement van de warmtewisselaar bewijst
  • meetrapport opgesteld tijdens het inregelen van het systeem. In dit rapport moet duidelijk het gebalanceerde toe en -afvoer debiet vermeld staan


Comments

Smet D 09:03, 25-08-2018

Bij de installatie van ventilatiesysteem D wordt door sommige bouwbedrijven gesteld dat men VERPLICHT moet overgaan op een recirculaire keukendampkap. Een dampkap met rechtstreekse afvoer zou het ventilatiesysteem D in onbalans brengen. Een recirculaire dampkap heeft echte heel wat negatieve aspecten: - Duur in onderhoud - de koolstoffilters moeten na 300 kookuren vervangen worden (hoge kostprijs van deze filters). - Het vervangen van deze filters is voor oudere mensen niet evident. - De lucht wordt terug in de woning geblazen, met als gevolg toenemende vochtigheid en mogelijk kans op schimmelvorming. - Na verloop van tijd kunnen kookgeuren waargenomen worden als de filter iets minder begint te werken. Kan iemand mij zeggen of het inderdaad verplicht en noodzakelijk is om GEEN normale dampkap met rechtstreekse afvoer te plaatsen bij de installatie van ventilatiesysteem D? Hartelijk dank voor uw antwoord. Mvg, Dirk Smet

Maak een comment