Eisen inregelrapport ventilatie systeem D

Eisen inregelrapport ventilatiesysteem D

Een ventilatiesysteem D zorgt voor mechanisch toe- en afvoer van lucht. De meeste ventilatie systemen D hebben ook een warmtewisselaar die de toegevoerde koude lucht voorverwarmt met de afgevoerde reeds opgewarmde lucht. Als deze warmtewisselaar wordt ingerekend in de EPB-berekening zorgt dit voor een behoorlijke daling van het E-peil en dit is tegenwoordig ook echt noodzakelijk om aan de huidige normen te kunnen voldoen.

De warmtewisselaar in een ventilatiesysteem D kan enkel goed werken als het systeem in balans is. Of een systeem al dan niet in balans is kan men bewijzen aan de hand van een inregelrapport (=meetrapport). Dit moet worden opgesteld door de installateur van het ventilatiesysteem en moet worden overhandigd aan de EPB-verslaggever. In het inregelrapport geeft de installateur aan wat de werkelijk gemeten toe- en afvoerdebieten in de verschillende ruimtes zijn en aan de hand van dit rapport kan men afleiden of het ventilatiesysteem al dan niet in balans is. Het probleem met deze inregelrapporten is dat ze dikwijls onvoldoende gegevens bevatten en daarom kunnen ze niet altijd als stavingsstukken gebruikt worden. Om dit probleem weg te werken heeft het VEA (Vlaams Energie Agentschap) een lijst opgemaakt van alle gegevens die een inregelrapport minstens moet bevatten om te kunnen worden aanvaard door de EPB-verslaggever.

Gegevens over het bedrijf dat de meting uitvoerde:

 • Ondernemingsnummer
 • Naam en adres van het bedrijf
 • Datum van de meting
 • Naam, voornaam en handtekening van de verantwoordelijke voor de metingen

Gegevens over het bouwproject:

 • Naam van de bouwheer
 • Volledig adres van het bouwproject
 • EPB-dossier nummer
 • Type ventilatiesysteem (A, B, C of D)

Gegevens over het meetapparaat:

 • Merk en model van het meetapparaat en eventuele toebehoren
 • Datum van de laatste kalibratie van het meetapparaat

Gegevens over de ruimtes:

 • Naam van de ruimte
 • Stroomzin van de gemeten luchtstroom (toevoer of afvoer)
 • Aangeven of het over recirculatie vanuit een andere ruimte gaat (enkel bij D systemen)
 • Het gemeten ventilatie debiet in m³/h

Hier kan men een template voor een meetrapport downloaden: DOWNLOAD  DOWNLOAD

Wij raden bouwheren aan om dit meetrapport af te printen en van de installateur te eisen dat hij deze template gebruikt om het inregelrapport op te maken. Als hij dit niet doet en hij zijn eigen template gebruikt loopt men het risico dat de EPB-verslaggever dit rapport niet kan aanvaarden omdat het niet alle bovenstaande gegevens bevat. Dit zal er dan voor zorgen dat men voor de m-factor van het ventilatiesysteem D moet rekenen met de waarde bij ontstentenis en dit heeft een negatieve impact op het E-peil.Comments

Nog geen comment.

Maak een comment