Bouw-Energie lanceert Heat-Box. Een softwarepakket om op een gebruiksvriendelijke en genormeerde manier warmteverliesberekeningen uit te voeren.

Waarom een warmteverliesberekening?

Een warmteverliesberekening bepaalt hoeveel vermogen (Watt) er nodig is om een gebouw of een ruimte op te warmen. Er wordt dus bepaald hoeveel vermogen een ketel of warmtepomp moet kunnen leveren (vb. 12kW) om het gebouw op te warmen en hoeveel vermogen een radiator of vloerverwarming moet kunnen leveren om een ruimte op te warmen.

Als deze berekening niet wordt uitgevoerd, kan dit voor volgende problemen zorgen:

  • Het gebouw of de ruimte kan niet of niet snel genoeg opgewarmd worden.
  • Als de ketel of warmtepomp teveel vermogen levert slaat deze voortdurend aan/uit en dit zorgt voor een hoger energieverbruik en een kortere levensduur.
  • In nieuwbouwprojecten mag de vertrektemperatuur van het water dat naar de radiatoren of vloerverwarming stroomt niet gedetailleerd ingevuld worden en hierdoor stijgt het E-peil met 4-6 punten.

Zeker bij nieuwe of gerenoveerde gebouwen is het dus belangrijk dat er een warmteverliesberekening wordt opgesteld. Dit gebeurt echter niet altijd correct omdat het opstellen van zo'n berekening complex en tijdrovend kan zijn.

Waarom Heat-Box?

Heat-Box is gemaakt op maat van de verwarmingssector zodat ook niet-ingenieurs op een juiste manier een berekening kunnen opstellen. Berekeningen kunnen ruimte per ruimte worden opgesteld of men kan werken met een snelberekening zodat men al in enkele minuten een resultaat heeft. Dit laatste is handig in de offerte-fase.

Eigenschappen van Heat-Box:

  • 50% sneller dan vergelijkbare tools.
  • Berekeningen worden uitgevoerd volgens NBN EN 12831.
  • Mogelijkheid om gegevens te importeren vanuit een EPB-berekening waardoor automatisch 50% van de inputgegevens wordt ingevuld.
  • Rapport dat geldig is als EPB-stavingsstuk.

Hoe werkt EPB import?

In een EPB-berekening wordt bijna alle informatie ingevuld die ook nodig is in een warmteverliesberekening. Het gaat hier dan over de gebruikte isolatie, de oppervlaktes van de ruimtes, type ruimtes, etc. Als men deze informatie uit de EPB-berekening kan halen en kan importeren in de warmteverliesberekening dan is deze berekening al voor 50% ingevuld. Bovendien werkt men dan zeker met dezelfde isolatie als de EPB-verslaggever waardoor de berekening accurater is. Heat-Box beschikt over een import-functie die deze informatie haalt uit het EPB-rapport dat geëxporteerd kan worden uit de officiële EPB-software.

Waarom is een EPB-stavingsstuk belangrijk?

Nieuwbouwprojecten moeten voldoen aan een E-peil (E40 op het moment van het schrijven van dit artikel) en dit wordt beïnvloed door verschillende factoren waaronder ook het type verwarmingssysteem. Eén van de belangrijke eigenschappen van het verwarmingssysteem is de temperatuur waarop het warm water vertrekt naar het afgiftesysteem (ontwerpvertrektemperatuur). Enkele voorbeelden: 35°C als er gewerkt wordt met vloerverwarming of 70°C als men werkt met radiatoren. In de EPB-berekening kan men deze temperatuur invullen, maar enkel als men een warmteverliesberekening kan voorleggen die is uitgevoerd volgens de NBN EN 12831 norm. Men moet immers kunnen bewijzen dat met de ingevulde temperatuur het gebouw ook voldoende opgewarmd kan worden. Als er geen warmteverliesberekening beschikbaar is dan wordt er gerekend met de temperaturen bij ontstentenis. Dit is 55°C voor vloerverwarming en 90°C voor radiatoren. Dit zijn heel hoge temperaturen en hierdoor kan het verwarmingssysteem in de EPB-berekening niet efficiënt werken en zal het E-peil drastisch stijgen. Gemiddeld veroorzaakt dit een stijging van 4 tot6 E-peil punten. Een warmteverliesberekening is dus een heel efficiënte en goedkope manier om het E-peil te doen dalen.

Meer info?

Meer info vind je hier: www.heat-box.be

Als je vragen hebt, kan je die stellen aan:Comments

Nog geen comment.

Maak een comment