Compactheid van een gebouw

Compactheid van een gebouw

De compactheid van een gebouw wordt gedefinieerd als de verhouding van het beschermd volume (V) over het totale verliesoppervlak (At). Hoe compacter het gebouw (hoe groter V/At), hoe kleiner het energieverbruik van het gebouw per m² vloeroppervlakte. Grote gebouwen zijn compact omdat ze een heel groot volume insluiten en rijwoningen zijn compact omdat ze een kleiner verliesoppervlak hebben (de binnenmuren naar de buren vallen weg). Vrijstaande woningen zijn veel minder compact en hoe kleiner het volume van het gebouw, hoe slechter de compactheid. Enkele richtwaarden voor de compactheid zijn:

Gebouwtype Richtwaarde compactheid
Bungalo V/At = 0.9 ... 1.2
Villa V/At = 1.2 ... 1.5
Rijwoning V/At = 1.5 ... 2.0
Groot gebouw V/At = 2.0 ... 5.0

Nog enkele voorbeelden:Comments

Nog geen comment.

Maak een comment