Lagere rente voor leningen lage energie woningen

Lagere rente voor leningen lage energie woningen

Belfius en Triodos bank bieden vanaf midden 2013 lagere rente aan op leningen voor lage energie woningen. Hoe men lage energie woningen zal definiëren ligt nog niet helemaal vast, maar voorlopig spreekt men over woningen met een E-peil lager dan 50.

Vlaams minister van Wonen en Energie Freya Van den Bossche (SP.A) is al geruime tijd aan het onderhandelen met verschillende banken rond de leningsvoorwaarden voor lage energie woningen. Wanneer iemand een huis wil bouwen en hiervoor een lening moet aangaan wordt voor het bepalen van de rente die moet betaald worden gewoonlijk enkel gekeken naar het inkomen van de kandidaat bouwers. Als deze echter een lage energie woning bouwen, dan is hun energie factuur lager dan bij een gewoon huis en is dus ook hun reëel inkomen iets hoger. Hiermee hielden de banken nog geen rekening en dat schept een probleem. Extra investeringen nodig om een lage energie woning te bouwen renderen op lange termijn, maar vermits kandidaat bouwers niet voldoende middelen ter beschikking gesteld krijgen zijn ze niet geneigd deze investeringen te doen.

Dit probleem wilde minister Van den Bossche oplossen door banken aan te moedigen beter voorwaarden te geven voor lage energie woningen. De afspraken hieromtrend zijn duidelijk nog niet helemaal rond en men kan zich dus de vraag stellen waarom dit nu al aangekondigd wordt. Vermoedelijk heeft de start van Batibouw hier iets mee te maken ...

Verder is het ook niet helemaal duidelijk hoe dit praktisch zal werken. Een lening wordt immers toegekend voor de start van de bouwwerken en op dat moment is er enkel maar een voorlopig E-peil berekend op basis van de op dat moment beschikbare gegevens betreffende isolatie, ventilatie, ... Tijdens het bouwproces wordt er dikwijls afgeweken van de deze gegevens. Enkele voorbeelden:

  • Er wordt toch met andere isolatie gewerkt dan vooraf besproken.
  • De bouwheer kiest toch voor een ander ventilatiesysteem dan vooraf met de EPB-verslaggever besproken.
  • Er zitten enkele koudebruggen in het gebouw waar de EPB-verslaggever geen rekening mee had gehouden.
  • De luchtdichtheidstest, uitgevoerd na het voltooien van de werkzaamheden, draait veel slechter uit dan verwacht.
  • Het VEA (Vlaams Energie Agentschap) verstrengt de normen voor bepaalde systemen waardoor bepaalde rendementen niet meer in rekening gebracht mogen worden. Dit is bijvoorbeeld begin dit jaar gebeurd met de rendementen van ventilatie systemen D.

Op het moment dat de lening wordt uitgeschreven is het dus lang niet duidelijk wat het E-peil van een huis zal zijn. Wat gebeurt er nu als men uitging van een E50 woning en dit E-peil uiteindelijk toch niet gehaald kan worden? Waarschijnlijk worden de verbeterde leningsvoorwaarden dan door de bank ingetrokken, maar wat als de bouwheer hierop gerekend had? Iedereen zal het erover eens zijn dat het een goed idee is om rekening te houden met een lagere energie factuur wanneer het reëel inkomen van kandidaat bouwers wordt ingeschat. Of het E-peil een goede maatstaf is voor het werkelijke energie verbruik van een gezin is een goede vraag. En hoe men dit in praktijk zal brengen moet ook nog bekeken worden.

Voor kandidaat bouwers kunnen we dus enkel de volgende goed raad geven: Als jullie rekenen op betere leningsvoorwaarden bij een lager E-peil, let er dan zeer goed op dat jullie de richtlijnen gegeven door de EPB-verslaggever na het opstellen van de voorlopige EPB-berekening goed begrijpen. Jullie mogen er niet op rekenen dat de architect of aannemer dit zal opvolgen. Zij kennen immers niet alle fijngevoeligheden die een impact hebben op het E-peil en zijn meestal op andere dingen gefocust.

Meer informatie: www.energiesparen.beComments

Nog geen comment.

Maak een comment