Premies, subsidies en belastingverminderingen in de bouw

Premies, subsidies en belastingverminderingen in de bouw vanaf 2012

Eind 2011 werd er door de regering Di Rupo beslist om heel wat premies en subsidies in de bouw af te schaffen. Vooral de "luxe" premies voor lage energie woningen en zonnepanelen worden sterk afgebouwd en het premie systeem voor isolatie wordt vereenvoudigd. In dit artikel overlopen we welke subsidies wegvallen, welke subsidies behouden blijven en wat er verandert.

Welke maatregelen worden afgeschaft vanaf 1 januari 2012?

  • Federale belastingsvermindering voor het bij isoleren van bestaande muren, vloeren en daken wordt grotendeels afgeschaft. Voor offertes ondertekend na 27/11/2011 worden er enkel nog belastingsvermindering gegeven aan dakisolatie (meer info zie onder). Voor offertes die ondertekend werden voor 27/11/2011, maar waarvoor de werken pas in 2012 worden uitgevoerd blijven de belastingsverminderingen geldig in 2011 (40% fiscaal voordeel, maximum bedrag, ...) behouden.
  • De groene lening wordt afgeschaft en voor de nog lopende groene leningen daalt de belastingsvermindering van 30% naar 40%.
  • De belastingsvermindering gedurende 10 jaar voor een lage-energiewoning, een passiefwoning of een nul energiewoning wordt afgeschaft. Woning die voor 31 december 2011 gecertificeerd werden kunnen wel nog aanstalte maken op de belastingsvermindering en voor reeds gecertificeerde woningen blijft de belastingsvermindering doorlopen.
  • Voor bestaande woningen die al minstens 5 jaar in gebruik zijn worden verder de belastingsverminderingen voor hoogrendementsbeglazing, vervangen van oude stookketel, plaatsen van thermostatische kranen en het uitvoeren van een energieaudit afgeschaft.
  • Voor nieuwbouwwoningen en bestaande woningen die al minstens 5 jaar in gebruik zijn worden worden ook de belastingsverminderingen op zonneboilers, fotovoltaïsche zonnepanelen en geothermische warmtepompen afgeschaft.
  • De aparte Vlaamse dakisolatie premie wordt afgeschaft.

Premies en subsidies voor nieuwbouw woningen en appartementen vanaf 2012

  • Nieuwe woningen met een E-peil onder de 60 krijgen voor een termijn van 10 jaar een korting van 20% op de onroerende voorheffing. Als het E-peil onder de 40 ligt stijgt de korting tot 40%.
  • Als het E-peil van de woning lager is dan 50 kan men ook een premie van 1400 euro aanvragen. Deze premie wordt verhoogd met 40 euro per E-punt onder de E50. Ligt het E-peil onder de 40 dan verhoogd de premie naar 1800 euro en krijgt men 50 euro per punt onder de E40.
  • Als het E-peil van een appartement lager is dan 50 kan men ook een premie van 600 euro aanvragen. Deze premie wordt verhoogd met 20 euro per E-punt onder de E50. Ligt het E-peil onder de 40 dan verhoogd de premie naar 800 euro en krijgt men 30 euro per punt onder de E40.
  • Indien een bestaande woning of appartement volledig wordt afgebroken en heropgebouwd verdubbelen de E-peil premies.

Premies en subsidies voor bestaande woningen vanaf 2012

Onder bestaande woningen vallen alle woningen die al sinds 2006 zijn aangesloten op het distributienet. Vanaf 2012 worden bijna alle premies door de netbeheerders uitbetaald en dit maakt het een stuk eenvoudiger. Alle netbeheerders betalen dezelfde premies. Om in aanmerking te komen moet er een factuur voorgelegd kunnen worden die uitgeschreven is na 1 januari 2012 en de aanvraag moet ten laatste 1 jaar na de factuurdatum verstuurd worden. Alle werken, behalve het plaatsen van dakisolatie moeten door een geregistreerde aannemer worden uitgevoerd. In de onderstaande tabel vatten we premies samen:


Toepassing Specificaties Eisen Premie Max. bedrag Opmerking
Dakisolatie Geplaatst door aannemer


Doe-het-zelf
Rd-min=3.5 m²K/W
Rd-min=4.0 m²K/W
Rd-min=4.5 m²K/W

Rd-min=3.5 m²K/W
Rd-min=4.0 m²K/W
Rd-min=4.5 m²K/W
6 euro/m²
7 euro/m²
8 euro/m²

3 euro/m²
3.5 euro/m²
4 euro/m²
720 euro
840 euro
960 euro

720 euro
840 euro
960 euro
Muurisolatie BuitenmuurisolatieSpouwmuurisolatie
Rd-min=2.0 m²K/W
15 euro/m²6 euro/m²
2000 euro800 euro
Rd waarde van het nieuw geplaatste materiaal

Lambda-waarde is minimum 0.065 W/mK en volledige spouw vullen
(min. 5 cm)
Vloerisolatie Rd-min=1.2 m²K/W 6 euro/m² 800 euro Zowel vloer op volle grond als plafond kelder
Hoogrendementsbeglazing Vervangen enkel glas

Vervangen enkel of dubbel glas
Umax=1.1 W/m²K


Umax=0.8 W/m²K
12 euro/m²


15 euro/m²
300 euro


375 euro
Warmtepomp Nieuwe warmtepomp zie onder 1700 euro Premie afhankelijk van COP en vermogen
(zie onder)
Zonneboiler Zonnepanelen voor de productie van warm water 525 euro/m² 1500 euro
Condensatieketel Enkel voor beschermde afnemers 800 euro

De premie voor een warmtepomp wordt berekend per kW compressievermogen en is beperkt tot een compressorvermogen van maximum 60 kWel. De premie wordt berekend als volgt:


Elektrisch vermogen Premie
1-10 kWel 270 x Pel* x (0,87 x COP-2,5) euro
11-25 kWel (2700 + (Pel*-10) x 135) x (0,87 x COP-2,5) euro
26-45 kWel (4725 + (Pel*-25) x 95) x (0,87 x COP-2,5) euro
46-60 kWel (6625 + (Pel*-45) x 90) x (0,87 x COP-2,5) euro

* Pel is het elektrisch vermogen (kWe)

Voor beschermde afnemers worden alle premies verhoogd met 20%. Onder beschermde afnemers worden ondermeer mensen met een leefloon, mensen met een gewaarborgd inkome voor bejaarde, ... gerekend. Details vindt u hier.

Naast de premies van de netbeheerders blijft de Vlaamse renovatie premie ook behouden. Hiervoor komen enkel woningen die ouder dan 25 jaar zijn en waaraan werken ter waarde van meer dan 1000 euro worden uitgevoerd in aanmerking. Bewoners mogen ook niet meer dan een bepaald maximum inkomen hebben. De premie bedraagt 20% of 30%, afhankelijk van het type van de werken, van de goedgekeurde facturen en is gelimiteerd tot 10000 euro. Meer informatie vindt u hier.

Alternatieve energie systemen

Alle belastingsverminderingen op alternatieve energie systemen zoals zonneboilers, fotovoltaïsche zonnepanelen en warmtepompen vallen weg. De groenestroomcertificaten voor fotovoltaïsche zonnepanelen blijven wel bestaan maar worden verder afgebouwd. Vanaf 1 januari 2012 krijgt men per geproduceerd 1000 kWh nog maar 250 euro gedurende 20 jaar. In 2013 daalt dit nog verder naar 90 euro per 1000 kwh en dit slechts gedurende 15 jaar.Comments

Nog geen comment.

Maak een comment