Vlaams energieplan 2021-2030

Door het afsluiten van het klimaatakkoord in Parijs moet we de komende jaren fors inzetten op het koolstofarmer en duurzamer maken van ons energiesysteem. In juni 2018 heeft Vlaanderen daarom het "Vlaamse energieplan 2021-2030" opgesteld. Dit plan wordt geïntegreerd in het Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan, dat tegen eind 2018 bezorgd moet worden aan de Europese Commissie.

In het Vlaamse energieplan wordt er ingezet op het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie en op het verhogen van de energie-efficiëntie in de volgende drie sectoren:

 • industrie
 • residentiële sector
 • transportsector

In deze blogpost bekijken we wat de impact op particulieren is: wat verandert er de komende jaren voor jouw woning, auto, ...?

EPC certificaat voor bestaande woningen wordt het EPC+-certificaat

Bestaande woningen of appartementen die verkocht of verhuurd worden moeten een EPC-certificaat laten opstellen. Hierop staat het energieverbruik in kWh/m² en door dit EPC-certificaat kunnen kandidaat huurders of kopers, woningen of appartementen ook op basis van verbruik met elkaar vergelijken.

Vanaf 2019 wordt het EPC-certificaat aangepast naar het EPC+-certificaat en volgende punten worden hieraan toegevoegd:

 • energielabel van A+ (= zeer goed) tot F (= slecht)
 • voorstel van aanpassingen (met geraamde kost en besparing) die aan het gebouw gedaan kunnen worden om het energieverbruik te verlagen

Vanaf 2050 moet voor elk gebouw een EPC+-certificaat beschikbaar zijn en alle gebouwen moeten tegen dan minsten een A label behalen.

Efficiëntere verwarmingssystemen

Subsidie voor warmtepompboilers

Warmtepompboilers gebruiken warmtepomp-technologie om sanitair warm water op te wekken. Ze verbruiken tot 3 keer minder dan de traditionele elektrische boiler en kunnen dan ook op 2 tot 4 jaar terugverdiend worden.

Warmtepompboilers kosten 1.500-2.500 euro (excl. BTW), om de verkoop te stimuleren wordt de volgende subsidie gegeven:

 • in 2019 – 400 euro
 • in 2020 – 300 euro
 • in 2021, 2022 en 2023 – 200 euro
 • vanaf 2024 valt de premie weg

Op deze manier hoopt men het aantal verkochte warmtepompboilers op te drijven van 2.300 (cijfers 2017) tot 4.500.

Versnellen vernieuwing bestaande verwarmingsinstallaties

In Vlaanderen is het verplicht om verwarmingsketels om de 1-2 jaar (elk jaar voor stookolie en om de 2 jaar voor aardgas) te laten keuren. Als tijdens de keuring blijkt dat het toestel niet aan de rendementseisen voldoet, moet het vervangen worden door een condensatieketel of warmtepomp.

Op dit moment is de handhaving van deze verplichting een verantwoordelijkheid van de lokale overheden. Vanaf 2021 wordt dit de verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid en zal er ook effectief gehandhaafd worden. Verwacht wordt dat hierdoor het aantal vervangen ketels zal verhogen van 95.000 naar 132.000 per jaar.

Optimaliseren instellingen bestaande verwarmingsketels

De meeste verwarmingsketels geplaatst in bestaande gebouwen zijn overgedimensioneerd en produceren water met een veel te hoge temperatuur. Dit zorgt voor inefficiënte verwarmingsinstallaties.

Zoals in het voorgaande punt beschreven wordt de keuring van bestaande verwarmingssystemen gestimuleerd. Tijdens deze keuring zou er een extra dienstverlening aangeboden kunnen worden waardoor het verwarmingssysteem efficiënter kan ingesteld worden.

Geen aardgasaansluitingen meer in verkavelingen vanaf 2021

Deze nieuwe woningen zullen dan de keuze hebben tussen een warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet. In praktijk zal het hier vooral gaan over projecten gerealiseerd door bouwpromotoren. Men verwacht dat door deze maatregel het aantal geplaatste warmtepompen sterk zal toenemen van 4.200 per jaar (cijfers 2017) naar 8.650 per jaar.

Geen stookolieketels meer in nieuwe woningen en ingrijpende renovaties vanaf 2021

Het plaatsen van stookolieketels in nieuwe woningen ingrijpende renovaties wordt vanaf 2021 verboden. Ingrijpende renovaties zijn renovaties waarbij minstens 75% van de bestaande woning geïsoleerd wordt en waarvoor het verwarmingssysteem vervangen wordt.

6% BTW voor nieuwbouw na sloop vanaf 2021

Sommige woningen zijn gewoon te oud om nog op een goede manier te renoveren. Slopen is dan de betere optie en om dit te stimuleren kan er vanaf 2021 aan 6% i.p.v. 21% gebouwd worden als het gaat over nieuwbouw op de plaatst van een gesloopte woning. Mogelijk zouden voor het slopen van woningen ook nog extra ondersteuning komen zoals een slooppremie.

E-peil eisen voor ingrijpende renovaties gaan van E90 naar E70 en dan E60

Zoals hierboven al aangegeven zijn "ingrijpende renovaties" renovaties waarvoor minstens 75% van de bestaande woning geïsoleerd wordt en waarvoor het verwarmingssysteem vervangen wordt. Voor deze projecten geldt een E-peil eis die als volgt evolueert:

 • Maximaal E90 tot 2020 en men krijgt een korting van 50% op de onroerende voorheffing. Als men onder de E60 gaat krijgt men zelf een korting van 100% op de onroerende voorheffing.
 • Vanaf 2020 verlaagt het maximale E-peil naar E70 en valt de korting van 50% op de onroerende voorheffing weg. De korting van 100% op de onroerende voorheffing als men onder de E60 gaat blijft wel bestaan.
 • Vanaf 2025 verlaagt het maximale E-peil naar E60 en valt de korting op de onroerende voorheffing helemaal weg.

Verplicht renoveren van een gekochte of geërfde woning

Bij notariële overdracht in volle eigendom van een residentiële woning moet uiterlijk na 5 jaar drie van onderstaande zes maatregelen aanwezig zijn:

 • dakisolatie (Umax= 0,24 W/m².K)
 • muurisolatie (Umax= 0,24 W/m².K)
 • vensters (profielen en beglazing) (Umax= 1,7 W/m².K en Uglas= 1,1 W/m².K)
 • vloerisolatie (Umax= 0,24 W/m².K)
 • condensatieketel niet ouder dan 15 jaar of warmtepomp
 • hernieuwbare energieboiler: warmtepompboiler of zonneboiler

Milieuvriendelijke voertuigen

Tegen 2050 moet het hele wagenpark bestaan uit zero-emissie-voertuigen en hiervoor worden de volgende doelstellingen naar voor geschoven:

 • Vanaf 2030 zijn alle nieuw verkochte personenwagens koolstofarm, waarvan minstens de helft emissievrij.
 • In 2030 is 25% van alle aangekochte bussen (reisbussen, schoolbussen, autocars, en touringcars) koolstofarm.
 • Vanaf 2025 gebeurt de exploitatie in stedelijke omgevingen enkel nog met koolstofarme bussen, waarbij in de stadskernen louter emissieloos gereden wordt.
 • Bij nieuw aangekochte zware vrachtwagens bedraagt het aandeel koolstofarme voertuigen tegen 2030 minstens 5%.
 • In 2030 zijn minstens 30% van de nieuw aangekochte lichte vrachtwagens/bestelwagens koolstofarme voertuigen.

Meer weten?

Lees zelf het "Ontwerp Vlaams Energieplan voor de periode 2021-2030"Comments

E10ne 15:44, 19-09-2018

Snap niet waarom elektrische verwarming algemeen wordt vermeden en elektrische voertuigen allerlei worden gepromoot. Ben gebruiker van elektrische vloerverwarming met automatische oplading (en feed back temperatuur) sedert 1986 en naar mijn ervaring een zuinig verbruik, (ook als ik het aantal kWh omreken naar andere verbruiksmogelijkheden).

Dgi 15:08, 21-09-2018

vorig jaar moesten we hals over kop bouwaanvraag indienen om nog menselijke voorwaarden te krijgen voor epc enz wet waar de regering geld aan verdient of toch aan de europese normen komt. Als er iets is waar wij kunnen aan verdienen sloop en nieuwbouw aan 6 % kunnen we nog meer dan 2 jaar wachten.........Als ik nu aan mijn project begin renovatie zit ik aan de oude normen maar krijg ik premies van ong 25.000 € en alles aan 6% maar geraak ik nooit aan goede waarden. oude muren geen regenwater slecht dak voor zonnepanelen enz. .Doe ik nu sloop en nieuwbouw heb ik een goed geisoleerd huis maar betaal ik 30.000 € BTW meer ( 200.000 € kosten x 15 % plus premieverlies is 55.000 € IN MIJN NADEEL en dit om voor de staat en aan Europese normen te voldoen. kan die wet niet wat vroeger aanvangen ? of moet ik 2 jaar wachten om mijn project uit te voeren? Of is er een belgisch achterdeurtje ?

Carlos Sennesael 13:47, 26-09-2018

LIeve heel jammer … nog 2 jaar vooraleer die 6%regel van toepassing is!!!! voor dochterlief en schoonzoon. dan hebben ze in 2017 nog holderdebolder de bouwaanvraag ingediend en moeten dan nog 2 jaar wachten … om te kunnen genieten van die 6 % en alles is al zo duur . is dit definitief of kan deze maatregel nog bespreekbaar worden voor koppels die volgend jaar gaan slopen en nieuw bouwen? mits bijkomende voorwaarden eventueel ? mijn dochter en schoonzoon wonen momenteel echt in een slecht huis, een toestand waar je zeker geen baby kan huisvesten. frustrerend: vochtig, muffe geur , schimmel , enkel glas , geen isolatie, veel stoken in wintertijden , …. waarom moet dit nog 2 jaar duren vooraleer die 6% ingevoerd wordt : voor het milieu alleen maar slechter. en voor de portemonnee van de bouwer alleszins. voor het milieu is het toch ook niet goed als deze toestand nog 2 jaar duurt, toch?

Maak een comment