Alle ogen op Duitsland

Alle ogen op Duitsland

Iedereen is het er over eens dat Westerse landen minder afhankelijk moeten worden van fossiele brandstoffen. Dit is ecologisch en economisch de beste optie. Spijtig genoeg wordt er echter bitter weinig ondernomen. Het enige land dat blijkbaar wel een plan heeft is Duitsland. In Juni 2011 besliste de regering Merkel om binnen de tien jaar een derde van het Duitse energie verbruik te genereren uit hernieuwbare bronnen zoals wind, zon, geothermisch en bio-energie. Tegen 2050 wordt dit zelfs opgedreven tot 80%.

In vergelijking met andere Westerse landen stelt Duitsland hiermee de meest ambitieuze doelstellingen voorop. Andere landen volgen dan ook op de voet wat er in Duitsland gebeurt. Volgens de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin kan Duitsland het zich niet veroorloven om te falen. Duitsland heeft de economie en de technologie om dit waar te maken en als zij er niet in slagen is er geen plan B voor de rest van de wereld.

De overgang naar hernieuwbare energie bronnen vereist een goede mix van de juiste middelen, overheidssubsidies en de bereidheid van belastingsbetalers om hun bijdrage te leveren. Duitsers betalen momenteel ongeveer 3.5 eurocent per kWh extra, voor een familie van vier komt dit neer op zo'n 157 euro per jaar, om de overgang naar hernieuwbare bronnen te financieren. Met dit geld worden huis eigenaars gestimuleerd om zonnepanelen op hun dak te installeren of worden er project opgezet zoals in het kleine dorpje Feldheim en het "Effizienzhaus-Plus mit Elektromobilität" in Berlijn.

Feldheim bestaat uit een 37 tal huizen en enkele boerderijen en is daarmee een ideale testomgeving. Technologieën die hier op een succesvolle manier worden geïmplementeerd kunnen later op grotere schaal worden gebruikt. De bedoeling is om van Feldheim een energie zelfvoorziend dorp te maken. De elektrische stroom wordt opgewekt door middel van 43 windmolens die 74.1 MW energie leveren. Aan het windmolenpark is een batterij gekoppeld die bij piek productie energie kan opslaan die dan gebruikt kan worden op momenten van verminderde productie. Warm water wordt opgewekt met behulp van een biogasinstallatie (533kW) en een houtpelletketel die enkel bij piekmomenten wordt gebruikt. Alle huizen en boerderijen in Feldheim zijn aangesloten op een centraal systeem dat zowel de elektriciteit als de warmwater stroom controleert. Dit intelligente netwerk is een van de eerste in praktijk functionerende "smart grids". Het warmwater wordt gebruikt om de gebouwen te verwarmen en de elektriciteit wordt gebruikt voor zowel de huishoudelijke apparatuur als voor het opladen van elektrische wagens. Gebruikers worden door het netwerk geïnformeerd over de schommelden energie prijzen en kunnen aan de hand hiervan beslissen wanneer het bijvoorbeeld het voordeligst is om de elektrisch wagen op te laden.

Het "Effizienzhaus-Plus mit Elektromobilität" of het "Efficiënt huis plus elecktromobiliteit" is een bouwproject dat deel uitmaakt van onderzoek gedaan door het Duitse Federale Ministerie voor Transport, Bouw en Ruimtelijke planning. De werkzaamheden werden in Oktober 2011 gestart en vanaf Maart 2012 zal er gedurende 15 maanden een familie van vier personen in het gebouw leven om alle systemen te testen. Het gebouw is volledig opgetrokken uit recycleerbare materialen en heeft een aantrekkelijk, modern design. Het ontwerp is zo opgebouwd dat allerlei reparaties gemakkelijk zijn uit te voeren, het gebouw ook toegankelijk is voor oudere mensen en het flexibel om te vormen valt naar een gebouw met een ander doel. Volgens de ontwerpers is wonen en mobiliteit onlosmakelijk aan elkaar verbonden en het huis is hier de centrale schakel. Dit prototype produceert dubbel zoveel elektriciteit als de gebruikers nodig hebben. De overschot wordt gebruikt om een elektrische wagen op te laden, opgeslagen in een batterij voor later gebruik of terug gestuurd naar het net. Gebouwen en verkeer tezamen zorgen voor 70% van het Duitse energie verbruik, dus door ze te koppelen kan er enorm veel energie bespaard worden.

Verschillende Duitse autofabrikanten zoals BMW, Audi, Volkswagen, Daimler en Opel werken mee aan het project om laadstations voor het opladen van elektrische voertuigen in de praktijk te testen.

De sleutel voor het Duitse succes zal bij de sterke Duitse industrie liggen. Volgens het Duitse Ministerie van Milieu zijn de investeringen in hernieuwbare energie bronnen in 2011 verdubbeld tot 26.4 miljard euro. Momenteel werken er 370000 Duitsers in de sector van de hernieuwbare energie en er wordt een stabiele groei geprojecteerd voor de sector in de komende tien jaar. Een veel gehoorde kritiek op het Duitse model is dat de modale belastingbetaler teveel betaald voor zijn energie door de investeringen in hernieuwbare bronnen. Deze groeicijfers geven echter aan dat de hele economie welvaart bij investeringen in hernieuwbare energiebronnen.

De besproken voorbeelden zijn maar enkele van de vele kleine initiatieven die overal in Duitsland worden genomen. Duitsland slaagt er ook in om industriële partners bij deze projecten te betrekken en is zo stilaan een kennis voorspong aan het nemen op de rest van de wereld.Comments

Nog geen comment.

Maak een comment