Oppassen met luchtdichtheidsmetingen

Oppassen met luchtdichtheidsmetingen

Vanaf 01/01/2015 mogen de resultaten van een luchtdichtheidstest (= blowerdoortest) niet zomaar meer ingevuld worden in de EPB software. Tijdens een luchtdichtheidstest wordt het lekdebiet van een woning gemeten. Dit is een cijfer dat tussen de 12 m³/m²/h (= zeer slecht) en 0 m³/m²/h (= perfect lucht dicht) ligt. Indien de luchtdichtheidstest niet wordt uitgevoerd moet er in de EPB berekening gerekend worden met 12 m³/m²/h (= default waarde). Als de test wel wordt uitgevoerd, mag de uitkomst van de meting ingevoerd worden en meestal zorgt dit voor een daling van het E-peil met 6-12 punten. Een luchtdichtheidstest kost ongeveer 250-350 euro, dus dit is veruit de goedkoopste manier om het E-peil te doen dalen.

Om de resultaten van een luchtdichtheidstest te mogen invullen in de EPB software moet er aan de volgende eisen worden voldaan:

  • Bij de test moet er een conformiteitsverklaring (= bewijs dat men voldoet aan STS eisen) beschikbaar gesteld worden. Deze verklaring bevat een identificatiecode van 20 tekens die moet ingevuld in de EPB software.
  • Luchtdichtheidsmetingen mogen enkel uitgevoerd worden door erkende uitvoerders, zie lijst hieronder.Comments

Nog geen comment.

Maak een comment