Energie uit windmolens opslaan in ballonnen onder water

Eén van de grootste problemen van hernieuwbare energiebronnen is dat ze niet altijd energie produceren als er energie nodig is. Windmolens leveren stroom als er veel wind is en PV installaties als er veel zon is en deze momenten komen niet noodzakelijk overeen met de momenten waarop er veel vraag is naar elektriciteit. Om dit probleem op te lossen is het dus noodzakelijk om de geproduceerde elektriciteit tijdelijk op te slaan. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van batterijen of door water omhoog te pompen en later terug naar beneden te laten vloeien en zo stroom op te wekken.

Voor grote windmolenparken op zee is er nu een nieuwe mogelijkheid die ontwikkeld wordt: opslaan van energie door lucht naar ballonnen onder het water niveau pompen. Op momenten dat er veel vraag is naar stroom wordt de lucht dan terug naar boven gelaten en wordt er er op die manier stroom opgewekt. Onderstaande video laat zien hoe dit in praktijk zou kunnen werken.Bron: www.wattisduurzaam.nl

Comments

Nog geen comment.

Maak een comment