EPB-aanvaarde funderingsaanzet

EPB-aanvaarde funderingsaanzet

De funderingsaanzet is de eerste bouwblok die op de vloerplaat wordt gezet. Voor buitenmuren vormt deze eerste steen ook de connectie tussen de spouwisolatie en vloerisolatie. Als deze eerste steen niet goed isoleert dan spreekt men hier van een koudebrug vermist de warmte aan de binnenkant via de eerste bouwteen en de vloerplaat gemakkelijk naar buiten kan. Voorbeeld:

Er zijn vier mogelijkheden om de funderingsaanzet EPB-aanvaard uit te voeren en deze bespreken we hieronder.

Spouwisolatie doortrekken

Door de spouwisolatie minstens 0.5m onder de grond te trekken moet de warmtestroom zo'n lange weg afleggen om de buitenomgeving te bereiken dat er maar weinig energie verlies is. Dit kan men wel enkel doen als er geen kelder aanwezig is. Voorbeeld:

Cellenbeton of Ytong als eerste bouwblok

Als men Ytong als eerste bouwblok gebruikt moet de R-waarde van de Ytong minstens 2 m²K/W zijn. Voor Ytong C4, C3, C2 en C1 kan dit zo zijn afhankelijk van de hoogte van de blok. Voor Ytong C5 is de R-waarde van 1 blok te laag en moeten er 2 blokken boven elkaar worden geplaatst om een EPB-aanvaarde funderingsaanzet te maken.
De R-waarde wordt als volgt berekend: R-waarde = hoogte blok(in meter) / lambda-waarde. Voor een C4/500 blok van 25cm hoog wordt dit R-waarde = 0.25/0.125 = 2 m²K/W en deze blok voldoet dus nipt. Meer info vindt men hier.

Cellulair glas of Perinsul als eerste bouwblok

Perinsul komt in 2 diktes, 5cm en 10cm en heeft een lambda-waarde van 0.05 W/mK. Ook hier moet de R-waarde van de Perinsul hoger liggen dan 2m²K/W om voor een EPB-aanvaarde funderingsaanzet te zorgen. Voor een dikte van 5cm is de R-waarde = 0.05/0.05 = 1m²K/W en dit geeft dus geen EPB-aanvaarde bouwknoop. Voor een dikte van 10cm wordt de R-waarde = 0.1/0.05 = 2m²K/W en dit geeft dus wel een EPB-aanvaarde bouwknoop.

Marmox thermoblok

Deze thermoblokken zijn volledig opgebouwd uit Geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) en op regelmatige afstanden zitten cillinders uit polymeerbeton die het gewicht dragen. Marmox thermoblokken komen in twee versies: Marmox THERMOBLOCK nano met een R-waarde van 1.67 m²K/W en Marmox THERMOBLOCK R2 nano met een R-waarde van 2 m²K/W. Enkel de R2 versie geeft een EPB-aanvaarde bouwknoop. Let ook goed op met Marmox thermoblokken: deze mogen niet boven elkaar geplaatst worden. De kans dat de dragende cilinders niet exact boven elkaar staan is immers heel groot en dit zou alle dragend vermogen teniet doen. Twee maal een Marmox THERMOBLOCK nano boven elkaar plaatsen is dus geen optie.Voor de eerste bouwblok boven bij een binnenmuur gelden dezelfde regels als voor de buitenmuur. Ook bij binnenmuren moet de eerste bouwbklok isolerend zijn en een R-waarde hebben grote of gelijk aan 2 m²K/W. Hier is echter één grote uitzondering: dit geldt enkel voor binnenmuren boven een ongeïsoleerde kelderruimte, indien er grond onder de binnenmuur zit isoleert deze grond immers voldoende en mag men de eerste steen uitvoeren hoe men wilt. Meer details betreffende de regels waar bouwknopen aan moeten voldoen om EPB-aanvaard te zijn vindt men hier.Comments

Nog geen comment.

Maak een comment