Nieuwe premie in 2019: warmtepompboiler voor warm tapwater

Onze overheid stimuleert steeds meer de warmtepomptechnologie. Onder deze noemer valt ook de warmtepompboiler die omgevingswarmte benut om warm tapwater te produceren. De investering van dit toestel kan worden terugverdiend doordat een deel van de energie uit hernieuwbare energiebronnen komt in plaats van uit fossiele brandstoffen. Bovendien kan een warmtepompboiler tot drie keer meer warmte produceren met eenzelfde verbruik als een klassieke elektrische boiler. Vanaf 1 januari 2019 kan voor de plaatsing van een warmtepompboiler ook een premie aangevraagd worden.

Kostprijs (excl. plaatsing) Premie van de netbeheerder
Warmtepompboiler 2000-3000 €

(prijs sterk afhankelijk van volume opslagvat en aansluitmogelijkheden zoals zonnecollectoren of bijverwarming op gas)
400 (of max. 40% van de factuur)

Warmtepompboiler: wat is het en hoe werkt het?

Eenvoudig uitgelegd

Een warmtepompboiler is een opwekker voor enkel en alleen sanitair warm tapwater die gebruik maakt van de warmte uit de omringende lucht. Het is een ideaal systeem voor woningen waar geen gasnet aanwezig is in de omgeving, waar een zonneboiler geen optie is (stel een appartement zonder mogelijkheid om collectoren op het collectief dak te plaatsen) of waar nu nog met een elektrische boiler gewerkt wordt. Een deel van de benodigde energie komt uit hernieuwbare bronnen in plaats van uit fossiele brandstoffen. Het elektriciteitsverbruik ligt dan ook veel lager dan van een klassieke elektrische boiler.

Het werkingsprincipe is gelijkaardig als dat van een warmtepomp.

Het werkingsprincipe

Een warmtepomp gebruikt warmte uit natuurlijke of hernieuwbare bronnen. De warmtepomp zuigt warme lucht uit de ruimte via een warmtewisselaar. Daar zal een vloeistof in een apart circuit verdampen (in de verdamper) door contact met de warmte. Wanneer dit gas via een compressor onder druk wordt gezet, zal de temperatuur sterk toenemen. Wanneer het warme gas via een tweede warmtewisselaar of condensor naar het boilervat gestuurd wordt (spiraal in het vat), wordt het omringende drinkwater of tapwater verwarmd. Het gas koelt in de warmtewisselaar geleidelijk weer af tot een vloeistof. Via een expansieventiel (ontspanner) wordt de druk in de vloeistof weggenomen en begint het circuit opnieuw bij warmtevraag.

Warmtepompboiler

Bijverwarming

Eventueel en enkel indien nodig kan er bijverwarming voorzien worden vanuit het centraal verwarmingssysteem (gasketel, warmtepomp of andere) of via een elektrische weerstand als bij elektrische bijverwarming. Deze bijverwarming is enkel nodig wanneer snel warm water, een groot volume warm water gevraagd wordt of de warmtepomp lagere temperaturen (lager dan -5°C) niet alleen aankan. Op dat moment springt de bijverwarming in om het gevraagde comfort te leveren. De opwarmtijd (zonder bijverwarming) ligt gemiddeld rond de 8u.

Opstellingsruimte

De plaatsing is eenvoudig: aansluiting via één stopcontact volstaat en een bestaande boiler kan eenvoudig vervangen worden door een warmtepompboiler. Het belangrijkste aandachtspunt is de plaats: meestal vereist een warmtepompboiler wat meer ruimte dan een klassieke. Bovendien is de ruimte waar het toestel wordt geplaatst ook een overweging waard: meestal is deze ruimte frisser omdat de warmtepompboiler warmte onttrekt uit deze ruimte.

Er zijn dus enkele vereisten aan de opstelruimte:

 • Voldoende volume: minimaal 15 m³,
 • Voldoende warm: tussen 6°C en 35°C,
 • Voldoende luchtdebiet (mogelijk extra luchtkanaal vereist in de gevel of dak)

Kostenplaatje en dimensionering opslagvat?

De kostprijs van een warmtepompboiler varieert tussen 2000 tot 3000 €, waarbij de opties en extra mogelijkheden zoals aansluiting op zonnecollectoren en het volume van het opslagvat de prijs beïnvloeden. Sommige toestellen hebben bovendien de mogelijkheid om de bijverwarming niet elektrisch maar via de centrale verwarming op gas aan te sluiten.

Grootte volume opslag

Het is goed om aandacht te hebben voor het warmtepomp-principe: dit type toestel werkt op lage temperatuur, waardoor er meer volume nodig is om voldoende warmte-opslag te garanderen.

Hoe meer warm water er in een woning verbruikt wordt (volume in liter), hoe voordeliger de warmtepompboiler zal zijn. De investering zal dan sneller terugverdiend zijn. In vergelijking met een elektrische boiler kan je een warmtepompboiler al na 2 jaar terugverdienen. In vergelijking met een aardgas ketel duurt dit eerder 10-15 jaar. De terugverdientijd hangt in grote mate af van het aantal inwoners, grote van het boilervat en of er gewerkt wordt met elektriciteit op dag- of nachttarief.

Algemeen kan het Ecodesign-label een indicatie geven van het mogelijk tapprofiel XXS tot XXL.

Tapprofiel volgens Ecodesign / ErP-richtlijn
S M L XL XXL
# gebruikers 1 2 tot 4 4 tot 6 > 6 meerdere gezinnen
Tappunten keuken
kleine douche
keuken
douche
klein bad
keuken
douche
2x bad
keuken
douche
groot bad
keuken
douche
groot bad
Volume warm water per dag (liter/dag) 36 100 200 325 400
Max. °C 55 40/55 40/55 40/55 40/55
Grootste tapvolume (liter) 9 24 62 75 107
Label A A+ of beter A+ of beter A+ of beter A+ of beter

Voorbeeld:
Een doorsneegezin heeft ongeveer 40-60 liter warm water per persoon per dag nodig. Voor een gezin met 4 personen komt dit dan neer 160-240 liter en omdat dit meestal wat overschat is wordt dit afgerond op 200 liter.

Informeer steeds bij een professional welk type en volume voor jouw situatie (aantal tappunten zoals douches en baden, verbruiksvolume) het meest geschikt is.

Premie van de netbeheerder en/of gemeente

Welke premies van toepassing zijn voor jouw situatie en type werken, kan je steeds online terugvinden: www.premiezoeker.be. Er worden door bepaalde gemeentes reeds premies gegeven voor een warmtepompboiler, maar voor elke investering in een warmtepompboiler vanaf 1 januari 2019 is er dus ook een premie van de netbeheerder mogelijk.

Premie van de netbeheerder

De voorwaarden van deze premie door de netbeheerder (huishoudelijk):

 • Woning aangesloten op het elektriciteitsnet op 31/12/2013 of eerder;
 • Woning aangesloten vanaf 1/01/2014, maar waar de vergunning voor werd aangevraagd ten laatste op 31/12/2013;
 • Geplaatst en gefactureerd door een aannemer;
 • Aanvraag premie ten laatste 12 maanden na de factuurdatum;
 • Zie voor een volledige lijst van voorwaarden het aanvraagformulier van de netbeheerder.

De mogelijke premie:

 • Bedraagt 400 € per wooneenheid of max. 40 % van de factuur;
 • Voor beschermde afnemers bedraagt de premie 480 € en max. 48 % van de factuur;
 • Is niet cumuleerbaar met de premie van een zonneboiler.

De premie kan ook aangevraagd worden door bedrijven, waarbij de hoogte van de premie bepaald wordt door het vermogen.

Vraag de premie tijdig aan, want reeds in 2020 en 2021 daalt de premie telkens met 100€. Van 2021 t.e.m. 2023 blijft de premie op 200€.

Hoe kan je een premie bij de netbeheerder aanvragen

De premie kan aangevraagd worden door een aanvraag (met de nodige documenten zoals factuur, foto’s, e.a.) in te dienen bij uw netbeheerder (Eandis of Infrax). Controleer op voorhand wie uw netbeheerder is: www.vreg.be/nl/wie-is-uw-netbeheerder.

Premies kunnen online aangevraagd worden of via een aanvraagformulier.

EANDIS: premies.eandis.be of via www.eandis.be

INFRAX: mijn.infrax.be

Ter info:
Zie voor een overzicht van de beschikbare premies in 2019:
www.infrax.be/~/media/Website/Files/premies/2019/overzicht-huishoudelijke-premies-2019.pdf

Extra voordelen van een warmtepompboiler

Veel warmteopwekkingstoestellen zijn vandaag uitgerust om warmte te recupereren uit ventilatielucht, retourwater van de vloerverwarming, zonnecollectoren, enz. Informeer welke mogelijkheden uw woning en technieken-combinatie bieden bij de plaatsing van een warmtepompboiler.

Vooral warmterecuperatie van overtollige warmte uit o.a. een stookplaats is een pluspunt, zodoende zal er minder verlies aan warmte zijn in een ruimte die zelden nuttig verwarmd wordt.

Vochtige kelders of vochtige wasplaatsen zijn ideaal: de warmtepompboiler versnelt namelijk de ontvochtiging van de lucht door de condensatie in de condensor.

Het toestel kan eventueel geprogrammeerd worden om alleen ’s nachts (op nachttarief) elektrisch bij te verwarmen.

Niet te vergeten bij meerdere werken aan de woning: sinds 2017 kan u een totaalrenovatiebonus krijgen wanneer minstens 3 energiebesparende maatregelen worden aangevraagd. Ook een burenpremie (vanaf 10 woningen) kan aangevraagd worden door een projectbegeleider.

En tot slot nog een nieuwigheid als u een vergunning of melding aanvraagt: wanneer de woning EPB-plichtig is als nieuwbouw of ingrijpende energetische renovatie, dan telt zowel bij een warmtepomp als een warmtepompboiler (enkel bij bouwaanvraagdatum vanaf 1/01/2019) de opbrengst sanitair warm water ook mee in het aandeel hernieuwbare energie die verplicht voorzien moet worden. De kans is groot dat een lager E-peil bij gebruik van deze systemen zal berekend worden.

Meer weten?

Dossier Test-Aankoop:
https://www.test-aankoop.be/woning-energie/hernieuwbare-energie/dossier/warmtepompboilers-duur-maar-snel-rendabel

Leefmilieu Brussel:
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/pres_20160920_chau_1_2regl_nl.pdf

TETRA-project Sanitair Warm Water:
https://www.instal2020.be/wp-content/uploads/2016/09/Conceptfiche-0-algemeen_nov2017_V1Temp.pdfComments

Nog geen comment.

Maak een comment