Het verschil tussen EPB en EPC

Het verschil tussen EPB en EPC

Er bestaat heel wat verwarring over het verschil tussen EPB en EPC. EPB staat voor Energie prestatie en Binnen klimaat en EPC staat voor Energie Prestatie Certificaat. Een EPB-berekening moet opgesteld worden bij een nieuwbouw project of een verbouwing en een EPC-berekening moet opgesteld worden bij het verkopen of verhuren van een woning. In een EPB-berekening worden de materialen waaruit het gebouw is opgetrokken (bouwstenen, isolatie, ramen, ...) en de installaties (ventilatie, verwarming, warm tapwater, ...) vrij gedetailleerd ingegeven. Een EPB-berekening geeft dan ook een vrij gedetailleerd beeld van het energieverbruik van een woning. Een EPC-berekening wordt gemaakt op basis van een bezoek van een energie-verslaggever aan de woning. Deze controleert ondermeer de kwaliteit van de ramen, het bouwjaar, ... en geeft deze gegevens in in een software pakket dat op basis hiervan een analyse maakt en een geschat energieverbruik weergeeft.

EPB-berekeningen moeten uitgevoerd worden door een EPB-verslaggever. Deze moet een diploma architectuur, industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur of bio-ingenieur hebben. Een EPC-berekening moet uitgevoerd worden door een energieverslaggever type A. Iedereen kan energie-verslaggever type A worden na het volgen van een opleiding en dit heeft er soms toe geleid dat EPC-berekeningen tegen een lage prijs en met een slechte kwaliteit werden uitgevoerd. In de volgende tabel vatten we nog eens de verschillen samen:


EPB EPC
Naam Energierestatie en binnenklimaat Energieprestatiecertificaat
Toepassing Nieuwbouw of verbouwing van alle gebouwen die verwarmd worden voor menselijk gebruik Bij verkoop of verhuur van een een wooneenheid
Wie vraagt het aan? Bouwheer Eigenaar-verkoper of Eigenaar verhuurder
Waaneer opmaken? Minstens 8 dagen voor de start van de werken -> Startverklaring
Ten laatste 6 maanden na ingebruikname -> EPB-certificaat
Kunnen voorleggen aan kandidaat-kopers of kandidaat-huurders
Geldigheid 10 jaar 10 jaar
Wat berekend? Nieuwbouw -> E-peil (maat voor het energieverbruik), K-peil (maat voor het isolatie peil) en netto-energiebehoefte voor verwarming (kWh/m²)
Verbouwing -> er wordt geen volledige berekening gemaakt, maar enkel gecontroleerd of de nieuwe delen voldoen aan de isolatie -en ventilatie-eisen
Een kengetal in kWh/m² geeft het geschatte jaarlijkse energieverbruik van de wooneenheid weer per m² bruikbaar vloeroppervlak
Wie maakt het op? EPB-verslaggever Energiedeskundige type A

Moet er bij de verkoop of verhuur van een nieuwbouwwoning een EPC opgemaakt worden?

Voor nieuwbouwwoningen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend na 1 januari 2006 moet er een EPB-berekening worden opgesteld. Bij de EPB-berekening wordt er een "energiecertificaat bij bouw" opgemaakt en het is dus niet nodig om nog een extra EPC te laten opmaken. Werd de bouwaanvraag voor de nieuwbouwwoning aangevraagd voor 1 januari 2006 moet er geen EPB-berekening worden uitgevoerd en is het dus wel noodzakelijk om een EPC te laten opstellen.

Moet er bij de verkoop of verhuur van een verbouwde woning een EPC worden opgemaakt?

Bij een verbouwing moet er een EPB-berekening worden opgesteld, maar hierin worden enkel de nieuw opgetrokken constructie delen (nieuwe muren, nieuwe ramen, ...) in rekening gebracht. Er wordt dus geen "energiecertificaat bij bouw" opgesteld en als men een verbouwde woning wil verkopen of verhuren is het dus wel verplicht om een EPC te laten opstellen.Comments

Nog geen comment.

Maak een comment