Nieuwe premies voor warmtepompen vanaf 2017

Aan het (ver)bouwen en overweegt u om een warmtepomp te plaatsen? Of toch maar blijven verwarmen met gas of mazout? Wel, Vlaanderen heeft besloten om vanaf 1 januari 2017 de premies voor warmtepompen grondig te hervormen.

Momenteel, anno 2016, wordt de premie bepaalt op basis van volgende factoren:

  • De COP (= coëfficient of performance; geeft het rendement van de warmtepomp aan).
  • Het type warmtepomp.
  • Het vermogen van de warmtepomp.

Deze drie factoren worden vervolgens in een formule gegoten die de uiteindelijke premie zal vormen, met een maximum tot 1700 euro.

Nieuwe premies voor warmtepompen vanaf 2017

Vanaf 1 januari 2017 zal echter een andere methode toegepast worden:

  • Plaatst u een geothermische warmtepomp waarvan het eindfactuur in 2017 of 2018 bedraagt? Dan heeft u recht op een premie van 4000 euro.
  • Voor een lucht-waterwarmtepomp kan een premie verkregen worden van 1500 euro.
  • Met een systeem van een hybride lucht-waterwarmtepomp kan een premie van 800 euro verkregen worden.
  • Tenslotte hebben we nog de lucht-luchtwarmtepompen, waarvoor een premie van 300 euro verkregen kan worden.

Opgelet, alle premies bedragen maximaal 40% van de factuur. Bovendien dient uw installateur in het bezit te zijn van ‘een certificaat van bekwaamheid’.

Warmtepomp ter vervanging van elektrische weerstandverwarming

Indien u een warmtepomp laat plaatsen ter vervanging van elektrische weerstandsverwarming kan u een dubbele premie genieten. Denk maar aan de accumulatieverwarming, welke in de jaren ’90 interessant was wegens de lage elektriciteitsprijs.

Deze dubbele premie is overigens ook geldig indien u in een gebied ligt waar geen gasaansluiting is.

Kom ik in aanmerking voor de nieuwe premie?

De nieuwe premie is geldig in volgende gevallen:

  • U bent uiterlijk op 31/12/2013 aangesloten op het elektriciteitsnet.
  • Uw bouwaanvraag werd ingediend voor 31/12/2013.

Kort samengevat is deze premie geldig indien u uw bestaande installatie vervangt naar een energiezuinige warmtepompinstallatie, rekening gehouden met bovenstaande voorwaarden.

Vooruitzicht

In de loop van oktober 2016 wordt via het Ministerieel Besluit een aantal technische voorwaarden bepaald. Voorlopig is hier nog niet meer informatie over beschikbaar, waardoor het nog even wachten is op meer details.


Aanvraagformulier van Eandis voor premie warmtepompen: DOWNLOAD

Bron: www.vlaanderen.be

In samenwerking met: SolarproComments

Nog geen comment.

Maak een comment