Xella brengt enkele interessante producten op de markt

Xella brengt enkele interessante producten op de markt

De Ytong Energy+ bouwblok

Klassieke muren zijn opgebouwd uit, van binnen naar buiten, een pleisterlaag, een bouwblok, een laag isolatie, een luchtspouw en een facadesteen. Een muur opgebouwd uit de Ytong Energy+ bouwblok bestaat enkel uit een pleisterlaag binnen, de Ytong Energy+ bouwblok en een pleisterlaag buiten of een ander type afwerking. De Energy+ bouwblok heeft een zeer lage lambda-waarde (hoe lager hoe beter) van 0.06 W/mK en kan dus zorgen voor zeer goed geïsoleerde muren. Ter vergelijking heeft een standaard bouwsteen een lambda-waarde van ongeveer 0.3 W/mK en voor PUR isolatie ligt dit rond de 0.025 W/mK. Als we een muur met een dikte van 40 cm volledig uitvoeren uit Ytong Energy+ blokken krijgen we een U-waarde van 0.15 W/m²K. Voor een klassieke muur met daarin 10cm PUR (lambda = 0.025 W/mK en de bouwblok en het pleisterwerk werden ook in rekening gebracht) wordt dit 0.23 W/m²K en bij 14 cm PUR daalt dit tot 0.17 W/m²K. Ook hier geldt weer: hoe lager de U-waarde, hoe beter de muur isoleert.

De Ytong Energy+ bouwblok is opgebouwd uit 2 lagen: een drukvastere laag in het midden die het merendeel van het gewicht draagt en een minder drukvaste en beter isolerende laag langs de buiten -en binnenkant. Een van de grootste voordelen van deze bouwtechniek is de grote thermische massa die gecreëerd wordt. Het effect hiervan kan je best als volgt begrijpen: als je op een warme dag in een kerk binnen loopt is het daar lekker fris. Dat komt doordat de stenen waaruit de kerk is opgebouwd 's nachts afkoelen en door de dag maar langzaam terug opwarmen. Doordat er zoveel stenen gebruikt worden wanneer een gebouw uit Ytong Energy+ blokken wordt opgebouwd is het effect vergelijkbaar. Het gebouw bezit als het ware een thermische buffer die zich verzet tegen veranderende temperaturen en dit zorgt zowel voor een beter zomer als winter comfort.

Multipor

Dit is een interessant materiaal om enkele veel voorkomende en moeilijk op te lossen koudebruggen aan te pakken. In de onderstaande tekening zie je rechts een voorbeeldje van een veel voorkomende doorsnede in de kelder van een appartementsgebouw. De draagmuur in het midden loopt door de vloerisolatie (=groen) die op het gelijkvloers ligt en onder de draagmuur staat in de kelder een kolom. Het is soms niet mogelijk om de draagmuur op het gelijkvloers thermisch te onderbreken met bijvoorbeeld een Ytong blok, foamglas of een Marmox blok omdat deze het gewicht niet kunnen dragen. Wat men hier welk kan doen is gebruik maken van de regel van de "weg van de minste weerstand" (=rode lijn). Deze zegt dat als de "weg van de minste weerstand" die enkel door niet-isolerende delen mag lopen langer is dan 1 meter, de bouwknoop voldoende geïsoleerd is en geen koudebrug meer is. In de linkse tekening zien we dat de rode lijn kort is en door de Multipor (lambda-waarde = 0.045 W/mK) aan te brengen (=geel) wordt deze lijn langer en zodra de lijn langer wordt dan 1 meter is de bouwknoop opgelost. In kelders van appartementsblokken mag men ook niet zomaar elk materiaal tegen het plafond plakken vermits de brandveiligheid moet gegarandeerd blijven. Vermits Multipor een steenachtig materiaal is, is het onbrandbaar en brandwerend. Multipor wordt verder ook veel gebruikt in bestaande gebouwen om bestaande muren verder te isoleren.Comments

Nog geen comment.

Maak een comment