Alles over het stroomverbruik van een warmtepomp

Vanaf 2021 moeten alle nieuwe gebouwen BEN of bijna-energieneutraal zijn. Daarnaast zijn steeds meer particulieren en professionals op zoek naar manieren om hun bestaande woning of gebouw duurzamer en energieneutraler te krijgen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar scheelt op de lange termijn ook in de kosten. De warmtepompen maken gebruik van ‘gratis’ energie uit de buitenlucht, ventilatielucht of uit de bodem, maar hebben voor het proces ook elektrische energie nodig. Wat is het stroomverbruik van een warmtepomp? En wat is het rendement? In dit artikel geven we meer duidelijkheid.

Twee factoren voor het stroomverbruik

Het stroomverbruik van een warmtepomp is globaal gezien afhankelijk van twee factoren:

  • De warmtebehoefte: hoeveel energie is er nodig om het pand te verwarmen, van warm water te voorzien en te koelen?
  • Het rendement (uitgedrukt COP): wat is het rendement waarmee de warmtepomp de warmte uit de woning om kan zetten in nuttige energie voor het verwarmen (en eventueel koelen) van de woning?

Wat is de warmtebehoefte?

De hoeveelheid energie die benodigd is voor het verwarmen (en eventueel koelen) van het pand, is onder andere afhankelijk van de volgende factoren:

  • de grootte van het pand
  • de mate van isolatie
  • het aantal personen in het pand
  • de gewenste hoeveelheid warm water

Gaat het om een groot pand en matige isolatie? Dan is de warmtebehoefte een stuk groter dan een goed geïsoleerd klein pand.

Wat is het rendement?

Het rendement van warmtepompen wordt uitgedrukt met de COP. Een hogere COP betekent een hoger rendement en hoe minder elektriciteit de warmtepomp nodig heeft om een bepaalde hoeveelheid warmte te leveren. Het getal staat voor de geleverde energie en de gebruikte energie.

Een voorbeeld:
Een warmtepomp heeft 1 kWh aan elektrische energie nodig om 5 kWh aan nuttige warmte te leveren. De COP bereken je dan als volgt:
5/1 = COP van 5.0
De warmtepomp haalt in dit voorbeeld een rendement van 500%.

Voor het koelen gebruikt men de term EER ofwel energie-efficiëntieverhouding die op dezelfde manier berekend wordt.

Het rendement van de warmtepompen op de markt

Over het algemeen hebben warmtepompen een zeer goed rendement, zeker ten opzichte vna de cv-ketel. Zo ligt het rendement van een cv-ketel gemiddeld tussen de 90% tot 100% en het rendement van warmtepompen van hele krachtige warmtepompen kan oplopen tot meer dan 600% (COP van 6). Eerder schreven we al een artikel over een uitgebreid onderzoek dat is uitgevoerd ter vergelijking van het rendement van verschillende types warmtepompen. Daar kwam uit dat warmtepompen die de energie uit de bodem halen (de zogeheten water/water warmtepompen) duidelijk een hoger rendement hebben dan de luchtwarmtepompen. Voor de water/water warmtepompen is het echter wel noodzakelijk om voldoende ruimte te hebben voor een bronboring. PVT-warmtepomppanelen kunnen ook een oplossing bieden.

Zo is er meer duidelijk over de factoren die verantwoordelijk zijn voor het stroomverbruik van de warmtepomp. Een installateur kan hiervoor de exacte berekening maken. Lees ook de do’s en dont’s voor het verwarmen van een woning met een warmtepomp.Comments

Nog geen comment.

Maak een comment