CO2-uitstoot

De Europese Unie maakte eind vorig jaar de ambitie bekend om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn (zie artikel VRT NWS). Vandaag stoot de EU ongeveer 10% van alle broeikasgassen uit. Om klimaatneutraal te worden dient Europa zijn uitstoot drastisch te verminderen en de resterende uitstoot te compenseren door bebossing of andere maatregelen. Op deze manier wil Europa bijdragen aan het klimaatakkoord van Parijs en de opwarming van de aarde beperken tot 1.5°C.

Hoe belangrijk zijn gebouwen?

Gebouwen zijn een belangrijke bron van CO2-uitstoot. In België is de gebouwsector verantwoordelijk voor 30% van de CO2-uitstoot (35 MtCO2 per jaar, zie figuur 1). Ter vergelijking, 35% komt van industrie, 22% van transport en 13% van landbouw en afvalverwerking. Een gelijkaardige verdeling tussen sectoren vind je terug in heel Europa.

Binnen de gebouwsector zijn residentiële gebouwen verantwoordelijk voor 21% van de Belgische uitstoot (of 70% van de uitstoot in gebouwen). Tertiaire gebouwen, zoals kantoren en scholen, zijn verantwoordelijk voor 9% van de Belgische uitstoot (of 30% van de uitstoot in gebouwen).

CO2-uitstoot

Figuur 1. CO2-uitstoot in België in 2016 (bron: klimaat.be)

Wat veroorzaakt CO2-uitstoot in gebouwen?

Een gemiddelde woning in België stoot 5 tCO2 per jaar uit (25 MtCO2 in residentiële gebouwen voor 5 miljoen Belgische woningen). Deze uitstoot kan worden opgedeeld in drie categorieën:

  1. Directe CO2-uitstoot (scope 1): afkomstig van het verbranden van fossiele brandstoffen in woningen voor verwarming (vb. gas- en stookolieketels). De gemiddelde directe CO2-uitstoot van een woning is 4 tCO2 per jaar.
  2. Indirecte CO2-uitstoot van elektriciteit (scope 2): afkomstig van het produceren van elektriciteit die wordt verbruikt in woningen. Elektriciteitscentrales stoten deze CO2 uit, maar de uitstoot wordt toegewezen aan de woningen die de elektriciteit verbruiken. De gemiddelde indirecte CO2-uitstoot van een woning door elektriciteitsconsumptie is 1 tCO2 per jaar.
  3. Andere indirecte CO2-uitstoot (scope 3): afkomstig van het produceren en onderhouden van de woning (vb. produceren van bakstenen). Deze categorie is moeilijk te kwantificeren en overlapt met andere sectoren (vb. de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het produceren van de bakstenen van een woning vallen onder industriële uitstoot).

Bovenstaande cijfers geven slechts een gemiddeld beeld en focussen enkel op gebouwen. Daarnaast stoten we ook CO2 uit voor transport en consumptie (vb. consumptie van vlees). Je kan je CO2-uitstoot in detail bereken via de berekeningstool van Carbon+Alt+Delete.

Wat kan je doen?

Je kan de CO2-uistoot van je woning (en van jezelf) verminderen in drie concrete stappen.

Stap 1

Verminder je verbruik van gas/stookolie en elektriciteit. Hiertoe kan je je gebruikersgedrag aanpassen (vb. verwarming afzetten als je niet thuis bent), je woning goed isoleren en efficiënte elektriciteitstoestellen aankopen.

Stap 2

Schakel over naar hernieuwbare energie. Met een warmtepomp, zonneboiler en/of PV-panelen daalt de CO2-uitstoot van je woning drastisch. Let wel, een warmtepomp werkt op elektriciteit en dient dus gecombineerd te worden met PV-panelen om CO2-neutraal te zijn.

Stap 3

Compenseer de resterende CO2-uitstoot. Het is niet altijd mogelijk om de uitstoot van je woning volledig op nul te krijgen (bv. indien je in een huurwoning woont kan je niet investeren in hernieuwbare energie). Dan kan je CO2 compenseren. Compenseren is het verminderen van de CO2-uitstoot van een andere bron om zo je eigen CO2-uitstoot op te heffen. CO2-compensatie is mogelijk via Carbon+Alt+Delete. Carbon+Alt+Delete investeert via de Gold Standard in hernieuwbare energie in India om zo CO2 te compenseren.


Bron: carbonaltdelete.eu

Comments

Nog geen comment.

Maak een comment