Dakisolatie verplicht in Vlaanderen

In 2015 heeft de Vlaamse overheid wettelijk ingesteld dat alle Vlaamse daken per 2020 geïsoleerd moeten zijn. Tussen 2015 en 2020 kregen Vlamingen de kans om te onderzoeken of hun dak aan de isolatie-eisen voldeed. Per 2020 moeten alle daken van dakisolatie zijn voorzien, inclusief sancties voor wie zich niet aan deze verplichting houdt.

Waarom is dakisolatie zo belangrijk?

Het isoleren van een dak is erg belangrijk. Huishoudens kunnen zelf proberen hun woning zo weinig mogelijk CO2 te laten uitstoten, met bijvoorbeeld energie vergelijken. Maar energie vergelijken heeft weinig zin als de warmte gemakkelijk de woning kan verlaten. Warmte heeft van nature de neiging om te stijgen. Via een ongeïsoleerd dak zal dan ook zo'n 25 tot 30 procent van de warmte naar buiten ontsnappen. Dit is jammer van het stoken. Met dakisolatie blijft de warmte in de woning. De woningeigenaar hoeft hierdoor minder te stoken en de woning wordt veel comfortabeler. Dakisolatie is daarom nog belangrijker dan andere vormen van isolatie en in Vlaanderen is dit daarom nu ook verplicht.

Dakisolatie volgens Vlaamse dakisolatienorm

Volgens de Vlaamse dakisolatienorm, geldt de verplichting voor dakisolatie voor alle huur- en koopwoningen die voor 1 januari 2006 op het Vlaamse elektriciteitsnet zijn aangesloten. Er is specifiek voor deze grens gekozen, omdat de overheid er vanuit gaat dat woningen die na 2006 zijn gebouwd al aan de isolatienormen voldoen. Het soort woning is niet van belang. Ook studio's en appartementen vallen hieronder. De enige uitzondering zijn daken die een oppervlakte hebben van minder dan 2 m². De vastgestelde minimum isolatienorm is een R-waarde van 0,75 m²K/W. In de praktijk komt dit overeen met een isolatielaag van ongeveer 3 tot 4 centimeter. Wanneer er sprake is van een ongebruikte en onverwarmde zolder, hoeft isolatie van het dak niet, dan is zoldervloerisolatie voldoende en ook volgens de vastgestelde isolatienorm.

Wat als het dak niet aan de normen voldoet?

Bij de invoering van de verplichting tot dakisolatie in 2015 zijn er ook strafpunten ingevoerd. Tot 2020 waren strafpunten enkel een waarschuwing voor de woningeigenaar dat hij maatregelen moest nemen. Vanaf 2020 hangt er ook daadwerkelijk een sanctie aan het hebben van strafpunten. Dit kan een boete zijn, indien de eigenaar zelf in de woning woont en geen andere woning heeft. In andere gevallen wordt gekozen voor het ongeschikt verklaren van de woning. Dit houdt in dan de eigenaar een bepaalde periode krijgt om te zorgen dat er alsnog dakisolatie wordt geplaatst. Tijdens de ongeschiktheidsverklaring mag de woning niet verhuurd worden. Mocht het dak van de woning alsnog niet voldoen aan de isolatie-eisen, dan kan de woning definitief ongeschikt voor bewoning verklaard worden. In de meeste gevallen zal de woningeigenaar alsnog isolatie aanbrengen.Comments

Nog geen comment.

Maak een comment