De terugdraaiende teller verdwijnt: wat met terugverdientijd PV-installatie en batterij oplossingen?

De afgelopen jaren hebben PV-installaties een sterke opmars gemaakt. Dit werd origineel in gang gezet door de sterke steun in de vorm van groenstroomcertificaten. Hierdoor waren PV-installaties zeer winstgevend en op dit systeem kwam al snel veel kritiek omdat de rekening sterk opliep. Deze kritiek was terecht, maar het systeem van de groenstroomcertificaten zorgden er wel voor dat er snel veel installaties geplaatst werden waardoor er een sterke PV-sector in Vlaanderen ontstond. De energienormen op nieuwe gebouwen werden ook steeds strenger en een eenvoudige oplossing om hieraan te voldoen was het plaatsen van een PV-installatie. In nieuwbouw werden PV-installaties daarom steeds meer de norm.

Bestaande situatie tot 31/12/2020

Het elektriciteitsnet was oorspronkelijk ontwikkeld om elektriciteit van grote centrales te transporteren naar de gebouwen. Transport in één richting dus van "boven naar onder". Door het plaatsen van de PV-installatie werd er meer en meer elektriciteit geproduceerd aan de "onderkant" van het netwerk en hier was het oorspronkelijk niet voor ontworpen. Dit bracht allerlei problemen met zich mee waardoor er meer en meer geïnvesteerd moest worden in het elektriciteitsnetwerk. PV-installaties die voor 31/12/2020 elektrisch gekeurd werden konden ook gebruik maken van het systeem van de terugdraaiende teller. Binnen dit systeem draait de elektriciteitsmeter naar voor als er stroom verbruikt werd en naar achter als de PV-installatie stroom naar het net stuurde. Eén keer per jaar werd de meterstand dan opgenomen en als je bijvoorbeeld 3500 kWh verbruikt had en 3000 kWh geproduceerd had met de PV-installatie moest je voor 500 kWh stroom betalen. Binnen dit systeem kon je het elektriciteitsnet dus gebruiken als een gratis batterij waar je onbeperkt stroom naartoe kon sturen en terug van kon afnemen. Om de eigenaars van PV-installaties hier ook voor te laten betalen werd het prosumententarief ingevoerd. Dit was een vast bedrag dat berekend werd op basis van de grote van de omvormer van de PV-installatie en dat per jaar betaald moest worden. Vanaf 01/01/2021 verdwijnt nu het prosumententarief.

Nieuwe systeem vanaf 01/01/2021

Voor nieuwe PV-installaties die geplaatst worden vanaf 01/01/2021 verdwijnt het prosumententarief en kan er ook niet meer gewerkt worden met een terugdraaiende teller. Voor nieuwe PV-installaties die na 01/01/2021 geplaatst worden en waarvoor het gebouw nog niet over een digitale meter beschikt wordt meteen ook een digitale meter geplaatst. Als de PV-installaties stroom naar het net sturen krijgen ze hier een vergoeding voor, de injectievergoeding. In de toekomst is het ook mogelijk dat er een kost betaald moet worden voor het injecteren van geproduceerde stroom en dit is het injectietarief.

Enkele cijfers op een rij:

 • Gemiddelde prijs van elektriciteit = 0.307 euro/kWh (hier zit alles in, dus zowel de kost voor de energie, distributie en taksen).
 • Verwachte injectievergoeding = 0.03 euro/kWh (verandert later mogelijk nog).
 • Verwachte injectietarief = 0.00 euro/kWh (verandert later mogelijk nog).

Een belangrijk cijfer dat vanaf 2021 meespeelt is het zelfverbruik. Dit is het percentage van stroom die de PV-installatie produceert en die meteen verbruikt wordt in het gebouw en dus niet naar het net gestuurd wordt. Dit percentage ligt rond de 25-30% in de meeste gevallen en als er steeds iemand thuis is kan dit naar 35% stijgen. Een klein voorbeeldje om aan te geven waarom dit belangrijk is:

 • Gezin verbruikt 3500 kWh/jaar.
 • Zonder PV installatie betalen ze hiervoor 3500 x 0.307 = 1074.5 euro/jaar.
 • Stel dat ze een PV installatie hebben die 3000 kWh/jaar produceert en een zelfverbruik van 25% hebben.
 • Dit wilt dan zeggen dat ze 75% van de geproduceerde stroom naar het net sturen en hier een vergoeding voor krijgen van 3000 x 0.75 x 0.03 = 67,5 euro/jaar.
 • Verder wordt 25% (3000 x 0.25 = 750 kWh) van de geproduceerd stroom meteen verbruikt en hier betalen ze dus niets voor.
 • In de nieuwe situatie betalen ze dus ((3500 - 750) x 0.307) - 67.5 = 776.75 euro/jaar.

Uit dit voorbeeld blijkt dat hoe groter het zelfverbruik is, hoe groter de besparing. Met een zelfverbruik van 35% komt je bijvoorbeeld op een kost van 693.65 euro/jaar i.p.v. 776.75 euro/jaar.

Nieuwe premie voor PV-panelen vanaf 01/01/2021

Uit bovenstaande voorbeeld blijkt dat er een duidelijke besparing is door het plaatsen van een PV-installatie. Deze besparing is echter kleiner dat met de voorgaande situatie waarin er met een terugdraaiende teller gewerkt kon worden. Om de terugverdientijd van PV installaties toch rond de 10 jaar te houden werd daarom een nieuwe premie ingevoerd.

Deze premie bedraagt:

 • 300 euro/kWpiek voor de eerste 4 kWpiek
 • 150euro/kWpiek van 4 tot 6 kWpiek
 • max 1500 euro en max. 40% van het factuurbedrag incl. btw

Enkele voorbeelden van de berekening van deze premie:

 • 12 zonnepanelen van 320 Wpiek , samen goed voor een vermogen van 3,84 kWpiek . Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 3,84 x 300 euro = 1152 euro.
 • 34 panelen van 290 Wpiek , samen goed voor een vermogen van 9,86 kWpiek . Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 2 x 150 euro = 1500 euro.

Wat verandert er nog op 01/01/2022

Begin 2022 wordt de situatie nog anders. In 2021 betaal je elektriciteit nog op een eenvoudige manier aan 0.307 euro/kWh. De netbeheerders willen echter de grootste verbruikers het meest laten betalen en voor hen wilt dit zeggen: de verbruikers die de grootste pieken in verbruik veroorzaken. Als je 's avonds de TV, 3 computers, een inductiekookplaat, afwasmachine en droogkast aanzet dan veroorzaak je een piek in het verbruik en vanaf 2022 ga je hier meer voor betalen. Met behulp van de nieuw ingevoerde digitale meters gaat men kunnen opmeten wat de hoogste maandpiek was en op basis hiervan ga je een kost betalen samen met de kost voor de elektriciteit die je afneemt. De prijs van de elektriciteit zelf zal dan dalen tot rond de 0.2 euro/kWh. Dit is een goede zaak voor eigenaars van warmtepompen en elektrische auto's die veel elektriciteit verbruiken. Als zij hun systemen zo instellen dat het gaat over een continu beperkt verbruik waar geen pieken op zitten zal de totale kost voor hen dalen. Op deze manier wordt het gebruik van deze systemen dus aangemoedigd.

Wat met batterijen?

Als je een deel van de energie die een PV-installatie produceert kan opslaan, dan stijgt het zelfverbruik. Hoe groter de batterij, hoe meer het zelfverbruik toeneemt. Als we de situatie voor een normaal gezin met een zelf verbruik van 30% vergelijken met een situatie waarin een batterij voorzien is en waarmee het zelfverbruik stijgt naar 55% dan blijkt uit onze berekeningen dat de winst op 25 jaar op een PV-installatie stijgt van ongeveer 7500 euro naar 16000 euro. Hierdoor wordt het plaatsen van een batterij, samen met een nieuwe PV-installatie, meer en meer een goede optie. Zeker ook als we de evolutie in de elektriciteitsprijs de komende jaren in het achterhoofd houden en de dalende prijs van batterijsystemen.

BronnenComments

Jaak.coolen@intellisol.be 09:23, 07-01-2021

de alinea: Bestaande situatie tot 31/12/2020 staat op het einde ' Vanaf 01/01/2021 verdwijnt nu het prosumententarief' dit is echter niet van toepassing op installaties geplaatst voor en gekeurd voor 31/12/2020. het artikel geeft wel die indruk. Lees het maar eens goed na. Het moet volgens mij zijn dat het prosumententarief verdwijnt na 15 jaar vanaf de eerste keuring van de zonnepaneleninstallatie(s) wanneer het systeem terugdraaiende teller stopt, tenzij er een uitspraak komt die het tegendeel zal bewijzen in de lopende procedure die is aangespannen.

Stefan.tulkens@habitude.be 16:51, 07-01-2021

Een gezin met een verbruik van 3500 kwh betaalt nooit 1074€! Dit bedraagt 734 à 875€ !

Merckx.herve@gmail.com 03:02, 08-01-2021

-Bij een correcte prijs haal je gemakkelijk €750 voor 3500 Kwh zonder zonnepanelen(zie VREG). -Prijs zonnepanelen €7500 (laag geschat) om het 3500KWH per jaar aan te maken - een premie van €1152 is €6348 investeringskost -Stroombesparing 750-522=€228 -Pak nog een kost van €1000 voor het vervangen van de omvormer na 12,5 jaar. -Verwachte injectievergoeding = 0.03 euro/kWh+ Verwachte injectietarief ? Neem 25 jaar zoals voorgesteld met een winst van €7500. Hoe haal je die? Volgens mij €6348(panelen)+1000(omvormer) investeren om €228 te besparen. Geeft een terugverdientijd van meer als 32 jaar en er mag nog niets mislopen+ verhoging Injectievergoeding en verwacht injectietarief nog niet in overweging genomen.

Jochen_hermans@hotmail.com 10:14, 14-01-2021

De normale kostprijs van een PV-installatie ligt tussen de 1,25 à 1,5 euro/ kWh incl. 6% btw. (opgelet: de prijzen werden mogelijks op het einde van 2020 de hoogte ingejaagd door de enorme vraag naar aanleiding van het afschaffen van de terugdraaiende teller) Een installatie van 3500 kWh kost dus maximaal 5250 euro. 7500 euro voor een installatie van 3500 kWh is dus zeer hoog geschat en zal inderdaad bijna niet terug te verdienen zijn. Samengevat: Als je ZELF energie opwekt moet je hem maximaal ZELF (opslaan en) verbruiken, anders baat het niet!

Andries.busschaert@techni-cal.be 10:08, 19-01-2021

De kostprijs van een PV-installatie ligt tussen de 1,00 à 1,50 eur/kWh incl. 6% btw, in functie van de dimensie van de installatie en het type onderconstructie. 7500 EUR voor een installatie van 3500 kWh productie is een zeer hoge prijs. Wat men ook niet mag vergeten is dat een systeem van bidirectionele meting maar kan worden geïmplementeerd als er effectief een digitale meter staat. Op basis van de communicatie van vrijdag j.l., waarin wordt gesteld dat de uitrol van de digitale meter langer zal nemen dan voorzien (deadline verlengd van 2023 naar 2029) zijn er dus installaties die sneller zullen zijn terugverdiend alvorens de digitale meter er komt. De onzekerheid is troef omdat niemand weet wanneer ie aan de beurt komt. M.a.w. de kalender van omschakeling is doorslaggevend voor de beslissing over de investering. Is dat dan, iedere Belg gelijk voor de wet ?

Michel.hus@skynet.be 13:25, 25-05-2021

Het toekomstig tarief waarbij je meer moet betalen naarmate je piekverbruik hoger ligt zou een goede zaak zijn voor mensen met een warmtepomp of een elektrische auto??? Wij hebben veel geld geïnvesteerd in 2 plug-in hybrides + 2000 euro in een wallbox, maar wanneer we die aansluiten op onze wagens verbruikt die altijd en onwijzigbaar 7400 W en dat gedurende uren aan een stuk. Wie zo dom was te investeren in hernieuwbare energie, zal dus de allerduurste prijs betalen voor zijn elektriciteit. Met andere woorden: opnieuw een mes in de rug.

Maak een comment