EPB in 2012: Wat verandert en hoe pakt men dit aan?

EPB vanaf 2012: Wat verandert er en waar moet men op letten?

In 2011 werd vastgelegd hoe de EPB-normen worden verstrengd de volgende jaren. Dit gebeurt in twee stappen: de eerste stap is voorzien voor dossiers met stedenbouwkundige aanvraag of melding vanaf 1 januari 2012 en de tweede stap is voorzien voor dossiers met stedenbouwkundige aanvraag of melding vanaf 1 januari 2014.

Woningen, kantoren en scholen

Maximale K-peil en E-peil

Deze verstrengen in twee stappen:

 • Vanaf 2012: maximum K40 en E70
 • Vanaf 2014: maximum K40 en E60

Maximale U-waarde

Deze verstrengen ook in twee stappen:

Enkel voor woningen

Vanaf 1 januari 2012 mag de netto-energiebehoefte voor verwarming in nieuwbouw woningen niet hoger zijn dan 70 kWh/m². Deze eis werd ingevoerd om sterker te focussen op de kwaliteit van de buitenschil en niet enkel op het totale energieverbruik (dit doet het E-peil).

De netto-energiebehoefte voor verwarming wordt vooral beïnvloed door:

 • De isolatie in de buitenschil
 • De ventilatie verliezen: om deze te beperken moet men luchtdichter bouwen en kiezen voor een ventilatiesysteem met een hogere uitvoeringskwaliteit. Dit laatste is enkel mogelijk bij C+ systemen waarbij de uitvoeringskwaliteit of m-factor kan verschillen (hoe lager hoe beter).
 • Warmte winsten optimaal benutten: door te spelen met de oriëntatie van het gebouw, plaats en grote van de ramen en zonnewering kan men de interne warmtewinsten positief beïnvloeden.

Industriële gebouwen

De keuzen tussen de K-peil eis en de U-en R-waarden eisen vervalt. Voor dossiers met stedenbouwkundige aanvraag of melding vanaf 1 januari 2012 moet aan beide eisen voldaan worden.

Hoe hier mee omgaan

Woningen

Om K40 te halen moet men op de volgende punten letten:

 • Het ontwerp van het gebouw en de locatie van verschillende ruimtes. Garages kunnen best buiten het beschermd volumen geplaatst worden. De garagepoort is immers altijd veel slechter geisoleerd dan de buitenmuur. Kelders kunnen best zo klein mogelijk gehouden worden vermits deez ook een negatieve imapct hebben op het K-peil.
 • De gemiddelde isolatie diktes moeten stijgen. In de muur zal men al gemakkelijk naar 10cm PUR moeten gaan, in het hellend dak naar 24cm minerale wol, in het plat dak naar 14cm PUR en in de vloer naar 8cm PUR. Ook met de kwaliteit van de ramen zal men moeten opletten. Met glas met een U-waarde van 1.1 W/m²K zal men nog wel toekomen maar de U-waarde van de raamprofielen gaat toch best onder de 2.3 W/m²K.
 • Men zal enkel nog met methode A of B kunnen werken om de bouwknopen in te geven in de EPB-berekening. Hier moet men vooral letten op hoe de gevel dragers worden ingegeven. Als er grote overspanningen aanwezig zijn kunnen deze immers voor een stijging op het K-peil van 1 tot 3 punten leiden.

Om E70 te halen moet men op de volgende punten letten:

 • Ventilatie is hier cruciaal. Men kan kiezen voor een ventilatiesysteem C+ met een goede uitvoeringskwaliteit (lage m-factor), maar dit zal nipt zijn. Om zeker te zijn kiest men best voor een system D met warmtewisseling.
 • De plaatsing van de verwarmingsketel is ook zeer belangrijk. Deze moet binnen het geïsoleerde deel van het huis worden geplaatst (bv. niet in de kelder) en zo dicht mogelijk bij de keuken en de badkamer. Hierdoor zijn de warwater leidingen naar de keuken of de badkamer zo kort mogelijk en dit heeft een positief effect op het E-peil. Men moet er in de ontwerpfase dus op letten dat de keuken en de badkamer best boven of langs elkaar worden voorzien.
 • Als men het E-peil niet haalt kan men steeds een blowerdoortest laten uitvoeren. Kostprijs is 250-300 euro (excl. BTW) en als de werken op een fatsoenlijk manier zijn uitgevoerd daalt het E-peil hier 6-12 punten mee.

Kantoren

Betreffende het K-peil gelden hier dezelfde opmerkingen als voor woningen. Een daling van het E-peil van 100 naar 70 is wel een zeer grote stap. Men moet hier dus zeer goed opletten welke installaties er zullen gebruikt worden. Vooral de impact van verlichting en verwarmings- en koelinstallaties zal men goed moeten nagaan. Als laatste redmiddel kan men hier ook een blowerdoortest laten uitvoeren om het E-peil naar omlaag te krijgen.

Industriële gebouwen

Hier moet men goed opletten: enkel gebouwen die verwarmd worden voor menselijk gebruik zijn EPB-plichtig. Opslag plaatsen of werkruimtes waar geen verwarmingssysteem wordt voorzien zijn dus niet EPB-plichtig. Voor de projecten die wel EPB-plichtig zijn, zal men vooral moeten oppassen met de U-max eisen. De vloer en de funderingsaanzet zullen vanaf nu dus ook geïsoleerd moeten uitgevoerd worden, anders zijn hier boetes aan verbonden. Vermits het meestal over grote oppervlaktes gaat, kunnen deze boetes hoog uitvallen.Comments

Nog geen comment.

Maak een comment