Hernieuwbare energie verplicht voor nieuwbouw vanaf 2014

Hernieuwbare energie verplicht voor nieuwbouw vanaf 2014

Vanaf 1 januari 2014 wordt het voor nieuwe gebouwen verplicht om een bepaald hoeveelheid energie zelf op te wekken uit hernieuwbare bronnen. De overheid geeft zelf het goede voorbeeld en voor overheidsgebouwen gaat de maatregel al op 1 januari 2013 van kracht.

Hoeveel hernieuwbare energie moet er geproduceerd worden?

Voor scholen en kantoor gebouwen moet er 10kWh/m² geproduceerd worden uit hernieuwbare bronnen. Voor woningen en appartementen is het iets ingewikkelder. De bouwheer zal een keuze kunnen maken uit zes opties:

  • Thermische zonnepanelen: er moet minstens 0.02m² collector oppervlak voorzien worden per m² bruikbaar vloer oppervlakte en de collectoren moeten binnen en hoek van 0-70 worden opgesteld.
  • Fotovoltaïsche zonnepanelen: er moet minsten 7kWh/jaar (10kWh/jaar vanaf 2016) per m² bruikbaar vloer oppervlakte voorzien worden en de panelen moeten binnen en hoek van 0-70 worden opgesteld.
  • Biomassa: Dit kan een pelletkachel, WKK of ander systeem zijn en het moet minstens 85% van het gebouw verwarmen.
  • Warmtepomp: de warmtepomp moet een SPF (sezoens prestatie factor) van minstens 4 hebben en minstens 85% van het gebouw verwarmen.
  • Aansluiting op stadsverwarming of -koeling voorzien.
  • Participatie in een project hernieuwbare energie binnen de provincie: minstens 20 euro per m² bruikbaar vloer oppervlakte.

Als men aan geen enkele van de bovenstaande opties voldoet wordt de E-peil eis 10% strenger en moet men dus onder de E54 blijven.

Wat betekend dit praktisch?

Vanaf 1 januari daalt het maximum E-peil voor woningen verder van 70 naar 60. E60 hallen zonder speciale maatregelen is niet zo eenvoudig, maar door het installeren van hernieuwbare energie systemen daalt het E-peil en wordt het dus wel gemakkelijker om E60 te halen.

Voor woningen zal men waarschijnlijk vooral thermische- en fotovoltaïsche zonnepanelen installeren en voor kantoren en scholen zal men eerder naar warmtepompen en fotovoltaïsche zonnepanelen kijken. Bouwen zal hierdoor wel weer wat duurder worden en mensen zullen nog bewuster met hun budget moeten omspringen. Deze maatregel verplicht mensen om anders te gaan denken over wonen. Woningen moeten kleine energie centrales worden en de nadruk moet hier gelegd worden op klein. Vlamingen hebben de gewoonte om groot te bouwen en dit zal in de toekomst onbetaalbaar worden. Als de huizen wat kleiner worden is er wel weer budget over voor betere technieken. Voor architecten zit hierin de uitdaging van de toekomst. Naast ontwerper zullen zij veel meer manager moeten worden van het bouwproject om tot een goed eindresultaat te komen. In de toekomst zal het mogelijk blijven om betaalbare woningen te bouwen waarin het aangenaam om wonen is, maar men zal op zoek moeten gaan naar andere concepten dan we nu gewoon zijn.Comments

Nog geen comment.

Maak een comment