IJsland start met diepste geothermische boring ter wereld

Geothermische boringen zorgen ervoor dat er warmte uit de aardkorst gehaald kan worden en hoe dieper de boring hoe meer energie hieruit gehaald kan worden. IJsland is wereldleider als het gaat over geothermische energie en haalt hier op dit momenten ongeveer 26% van de totale energiebevoorrading uit. Een typische boring gaat tot 2.5km diep, maar nu is men gestart met het boren van een gat tot 5km diep. Op deze diepte is het zo warm dat er water met een temperatuur van 500°C geproduceerd kan worden en hiermee wordt dan elektriciteit geproduceerd. Tijdens een vorige poging werd er op 2.1km diepte lava geraakt, waardoor alle materiaal verwoest werd en er gestopt moest worden met boren. Dit soort diepe boringen uitvoeren is dus niet zonder risico.

Als alles goed verloopt zou boven deze boring een energiecentrale gebouwd worden met een vermogen van 30-50MW. Ter vergelijking: de kerncentrale van Doel 3 heeft een vermogen van 1008MW. Geothermie is wel een hernieuwbare bron die geen afval oplevert, maar het vermogen dat hier uitgehaald wordt is relatief klein. Er zouden al 20-30 van dit soort boringen uitgevoerd moeten worden om één kerncentrale te vervangen en de toekomst zal uitwijzen of dit technisch haalbaar is.

In Vlaanderen wordt er vrij veel onderzoek gedaan naar diepe geothermie en vooral rond de streek van Mol en Genk zou er potentieel zijn. In eerste instantie zou men wel niet heel diep boren en de warmte die men zo boven kan halen gebruiken voor het opwarmen van gebouwen.

Om af te sluiten nog een interessante bedenking: de bedrijven die het materiaal en de technische know-how bezitten om dit soort boringen uit te voeren zijn bedrijven zoals Shell, Total, BP, ... Boren naar olie of gas is immers heel gelijkaardig als het uitvoeren van diepe geothermische boringen. Het zou een interessante evolutie zijn mochten deze bedrijven zich gaan bezig houden met diepe geothermie.


Bron: www.digitaljournal.com

Comments

Nog geen comment.

Maak een comment