Nieuwbouw en renovatie: met welke maatregelen voldoe ik aan de E-peil eisen anno 2020

Op 1 januari 2020 werden de EPB-eisen voor woningen verstrengd. Wat is er juist verstrengd en waarmee moet je rekening houden bij de aanvraag van projecten in 2020?

EPB-eisen: opfrissing

EPB-eisen zijn van toepassing als een vergunning of melding wordt aangevraagd. De indiendatum van de aanvraag bij de gemeente geldt als bepalend voor de geldende eisen.

Voorbeeld:
een vergunningsaanvraag wordt verstuurd in het Omgevingsloket op 31/12/2019 => eisen van 2019 zijn geldig

Voorbeeld:
een vergunningsaanvraag wordt verstuurd in het Omgevingsloket op 1/1/2020 => eisen van 2020 zijn geldig

De EPB-eisen voor een project bestaan vandaag uit een pakket aan eisen voor verschillende onderdelen:

EPB-eisen 2020

Voorbeeld voor een nieuwbouw woning:

 • S-peil: max. S31 bestaat uit maatregelen voor de ganse gebouwschil
 • U-waarden: minimale isolatie van de verschillende constructies (nieuwe en nageïsoleerde)
 • E-peil: max. E35 en bestaat uit een globale energieprestatie (bouwschil + technieken)
 • Minimale ventilatiedebieten en maximale oververhitting
 • Minimale opwekking van hernieuwbare energie 15 kWh/m².jaar

Wijziging voor nieuwbouw van een woning -> E35

Een E-peil van maximaal 35 (vorig jaar E40) is eerst en vooral afhankelijk van de technieken in combinatie met de isolatiegraad en de zonwerende maatregelen. Sinds 2018 is het S-peil maximaal S31, waardoor de isolatiegraad en zonweringen al grotendeels behaald worden via deze eis. De technieken zijn daarom voor een E35 (of E30 vanaf 2021) van doorslaggevend belang.

Hierbij enkele mogelijke maatregelen om dit lage E-peil te behalen met aandachtspunten om zo voordelig mogelijk te scoren voor het E-peil:

Nota: laat u voor uw specifieke project steeds adviseren door een professional, aangezien het E-peil wordt beïnvloed door vele factoren!

Condenserende gasketel
 • getest volgens Ecodesign, ErP-richtlijn
 • zonder opslagvat
 • of opslagvat binnen de omkasting van het toestel
 • vraag de nodige staving bij de offerte over dit toestel als staving voor het E-peil
 • pompen getest volgens ErP
bij voorkeur te combineren met Zonneboiler en zonnecollectoren
 • collectoren met solar keymark-label
 • zonneboiler aangesloten op bijverwarming welke getest werd volgens ErP
 • geïsoleerd vat voor de zonneboiler
Ventilatiesysteem C+
 • met afzuiging in de slaapkamers en detectie in elke ruimte
 • kies voor een getest systeem
 • kies voor gladde kanalen tegen geluidsoverlast
 • laat het ventilatorvermogen meten
bij voorkeur te combineren met Radiatoren of convectoren (eventueel in combinatie met vloerverwarming)
 • warmteverliesberekening en dimensioneringsnota is vereist
Ventilatiesysteem D
 • unit getest volgens Bijlage G
 • kies voor gladde kanalen tegen geluidsoverlast
 • volledige zomer-bypass
 • laat de ventilatorvermogens meten
 • alle debieten in balans te brengen (max. 5% afwijking in de totalen)
bij voorkeur te combineren met Vloerverwarming op lage temperatuur
 • warmteverliesberekening en dimensioneringsnota is vereist
 • vermijd bijverwarming in de badkamer
Warmtepomp
 • systeem met hoge COP
 • kies voor een systeem met opslagvat binnen de mantel van de binnenunit
 • bij bodem-water systemen: de externe opslagvaten kunnen mogelijk een probleem vormen voor het E-peil
Blowerdoormeting
 • een luchtdichtheidsmeting is heel vaak een voordeel om S- en E-peilen te drukken
 • let op lekken tijdens uitvoering
 • vraag een rooktest of verslag met lekken bij slechte resultaten en laat de test opnieuw doen (na dichten van de lekken)
PV-installatie of fotovoltaïsche zonnepanelen
 • streef naar compensatie van eigen elektriciteitsverbruik
 • let op met de digitale meter (vraag een analyse van verbruik en opwekking bij de offerte)

Wanneer het E-peil het bijna-energieneutrale peil bereikt (= E30; eis van 2021), dan heeft u recht op een korting op de onroerende voorheffing. Het kan dus opportuun zijn om een extra investering te doen om hier recht op te hebben.

De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van uw woning:

Nieuwbouw (Wonen) Korting onroerende voorheffing bij verlaagd E-peil
bouwaanvraagjaar maximaal E20 E21 t/m/ E30 E31 t/m/ E40 E41 t/m/ E50
van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020 100% korting gedurende 5 jaar 50% korting gedurende 5 jaar geen korting geen korting

Wijziging voor Ingrijpende renovatie van een woning -> E70

Een ingrijpend energetische renovatie (IER) is van toepassing wanneer tijdens de werken (ongeacht wat in de vergunning wordt aangevraagd) 75% van de constructies die in contact staan met de buitenomgeving worden geïsoleerd én wanneer de opwekker voor verwarming (ketel, warmtepomp of andere) wordt vervangen of nieuw geplaatst. In alle andere gevallen zijn de eisen voor een eenvoudige renovatie (zie figuur met eisen bovenaan) van toepassing.

De verstrenging betreft hier 20 E-peil punten van E90 naar E70, wat een grotere verstrenging betekent dan voor nieuwbouw. Wat betekent dat er door de overheid meer ingezet wordt op deze renovaties. Aan de grond hiervan ligt het beleid op lange termijn van de Vlaamse Overheid richting 2050. Op dat moment is de doelstelling om alle woningen bijna-energieneutraal te laten maken, d.m.v. een maatregelenpakket (isolatie zoals vandaag toegepast voor alle constructies in combinatie met een energiezuinige verwarmingsinstallatie; of maximaal E60; of maximaal 100 kWh/m².jaar op het EPC).

Dezelfde tabel als boven kan gebruikt worden, maar bepaalde combinaties zijn niet absoluut noodzakelijk om E70 te behalen. Er kan gerust gekozen worden voor 1 rij i.p.v. meerdere rijen uit de tabel, afhankelijk van de andere maatregelen in het project.

Zo kan bijvoorbeeld voor een woning waar alle constructies goed geïsoleerd kunnen worden eenvoudig gekozen worden voor een condenserende gasketel in combinatie met een simpel ventilatiesysteem C (eventueel met +/vraagsturing), zonder een zonneboiler. Wanneer voor deze woning de vloer niet geïsoleerd kan worden, is het aan te raden bijkomende maatregelen te voorzien (bv. een blowerdoormeting of PV-panelen).

Condenserende gasketel
 • getest volgens Ecodesign, ErP-richtlijn
 • zonder opslagvat of opslagvat binnen de omkasting van het toestel
 • vraag de nodige staving bij de offerte over dit toestel als staving voor het E-peil
 • pompen getest volgens ErP
Ventilatiesysteem C+
 • met afzuiging in de slaapkamers en detectie in elke ruimte
 • kies voor een getest systeem
 • kies voor gladde kanalen tegen geluidsoverlast
 • laat het ventilatorvermogen meten
bij voorkeur te combineren met Radiatoren of convectoren (eventueel in combinatie met vloerverwarming)
 • warmteverliesberekening en dimensioneringsnota is vereist
Ventilatiesysteem D
 • unit getest volgens Bijlage G
 • kies voor gladde kanalen tegen geluidsoverlast
 • volledige zomer-bypass
 • laat de ventilatorvermogens meten
 • alle debieten in balans te brengen (max. 5% afwijking in de totalen)
bij voorkeur te combineren met Vloerverwarming op lage temperatuur
 • warmteverliesberekening en dimensioneringsnota is vereist
 • vermijd bijverwarming in de badkamer
Warmtepomp
 • systeem met hoge COP
 • kies voor een systeem met opslagvat binnen de mantel van de binnenunit
 • bij bodem-water systemen: de externe opslagvaten kunnen mogelijk een probleem vormen voor het E-peil
Blowerdoormeting
 • een luchtdichtheidsmeting is heel vaak een voordeel om S- en E-peilen te drukken
 • let op lekken tijdens uitvoering
 • vraag een rooktest of verslag met lekken bij slechte resultaten en laat de test opnieuw doen (na dichten van de lekken)
Zonneboiler en zonnecollectoren
 • collectoren met solar keymark-label
 • zonneboiler aangesloten op bijverwarming welke getest werd volgens ErP
 • geïsoleerd vat voor de zonneboiler
PV-installatie of fotovoltaïsche zonnepanelen
 • streef naar compensatie van eigen elektriciteitsverbruik
 • let op met de digitale meter (vraag een analyse van verbruik en opwekking bij de offerte)

Niet te vergeten: wie met een vergunning voor 2021 E60 kan aantonen bij een ingrijpend energetische renovatie, heeft nog recht op een korting op de onroerende voorheffing van 100% gedurende 5 jaar. Het kan dus een voordeel zijn, zowel op korte als op lange termijn, om nu reeds te streven naar E60, ongeacht de eisen. De overheid spreek op dat moment over een “BEN”ovatie.

De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van uw woning:

Ingrijpende energetische renovatie (Wonen) Korting onroerende voorheffing bij verlaagd E-peil
bouwaanvraagjaar maximaal E60 E61 t/m E90
vanaf 1 januari 2020 100% korting gedurende 5 jaar geen korting

Wat verandert er op 1 januari 2021?

Vanaf 1/1/2021 verstrengen de eisen voor nieuwbouw (zowel woningen als niet-residentieel) naar het Bijna-energieneutrale niveau (BEN-niveau).

Voor woningen zakt het maximale S-peil naar S28 en het max. E-peil naar E30. Voor niet-residentiële projecten daalt het E-peil (zowel voor nieuwbouw als IER).

Het combineren van de technieken en de specifieke aandachtspunten (opslagvaten, ErP-fiches, stavingsdocumenten, e.a.) worden van nog groter belang om de strengere eisen te behalen.

Wat na 2021?

Er zal na 2021 verder gestreefd en gemotiveerd worden naar de doelstellingen voor 2050. Een verstrenging van het E-peil bij renovaties zal ongetwijfeld op korte termijn ingevoerd worden, maar het is nog niet gecommuniceerd wanneer.

Via het EPC zal er verder gemotiveerd worden om naar bijkomende maatregelen (zowel residentieel als niet-residentieel) te streven naar meer energiezuinigheid.Comments

Nog geen comment.

Maak een comment