Overgang naar hernieuwbare energie onomkeerbaar

Aftredend president Obama deelde deze mening in het hoog aangeschreven Science journal. Ondanks de plannen van Trump om de kolen industrie te steunen hebben bedrijven volgens Obama voldoende begrepen dat hernieuwbare energiebronnen de beste keuze is en moet America deze weg inslaan als ze niet achterop willen geraken.


Bron: science.sciencemag.org

Comments

Nog geen comment.

Maak een comment