Peru voorziet gratis zonne-energie voor 2 miljoen armste inwoners

Het gaat hier vooral over arme boeren die in afgelegen gebieden wonen en niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Het is dus niet enkel de westerse wereld die gebruik maakt van alternatieve energiebronnen, ook armere landen zien hier het voordeel van in en beginnen grootschalige projecten door te voeren.


Bron: http://inhabitat.com

Comments

Nog geen comment.

Maak een comment