rekenmodule S-peil

Alle nieuwbouwprojecten waarvoor de bouwvergunning werd aangevraagd na 01/01/2018 moeten voldoen aan de volgende eisen:

 • maximum E-peil = 40
 • maximum S-peil = 31

Projecten waarvoor de bouwvergunning werd aangevraagd voor 01/01/2018 moesten voldoen aan de K-peil eis (maximum 40), maar vanaf begin 2018 vervalt deze dus.

LET OP: S31 is een bijzonder strenge eis, die ervoor zorgt dat het bouwen van woningen met zeer grote raampartijen veel moeilijker zal worden. Het kan nog steeds, maar de ontwerpers zullen vanaf het begin van het ontwerpproces rekening moeten houden met het S-peil. In dit artikel geven we aan hoe u hiervoor te werk kan gaan en waarop gelet moet worden.

Verschil tussen K-peil en S-peil

Het K-peil geeft aan wat de kwaliteit van de isolatie is. De volgende factoren hebben hier een invloed op:

 • dikte en isolatiewaarde van de isolatie
 • isolatiewaarde van de raamprofielen en het glas
 • grootte van het gebouw

De kwaliteit van de schil van een gebouw wordt echter door meer dan enkel de isolatie bepaald. De luchtdichtheid en manier waarop de zon invalt, spelen ook een belangrijke rol en om dit mee in rekening te kunnen brengen werd het S-peil of schilpeil geïntroduceerd. Het S-peil wordt berekend aan de hand van de volgende factoren:

 • dikte en isolatiewaarde van de isolatie
 • isolatiewaarde van de raamprofielen en het glas
 • grootte van het gebouw
 • luchtdichtheid
 • zonnetoetreding (oriëntatie en beschaduwing van de ramen, zonwerend glas en screens)

Berekening S-peil

Het S-peil is de som van de netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming en de netto-energiebehoefte voor ruimtekoeling, gedeeld door het equivalente boloppervlak:

formules S-peil

Netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming (Qheat,net):

 • transmissieverliezen + ventilatieverliezen - zonnewinsten
 • in de transmissieverliezen worden verliezen door gemene muren ook mee in rekening gebracht
 • hoe meer zon er binnenvalt door de ramen, hoe positiever voor deze factor

Netto-energiebehoefte voor ruimtekoeling (Qcool,net):

 • zonnewinsten - transmissieverliezen - ventilatieverliezen (berekend voor situaties waarin het binnen te warm is)
 • hoe meer zon er binnenvalt door de ramen, hoe slechter deze factor

Equivalente boloppervlak:

 • oppervlakte van een bol met hetzelfde volume als het volume van de woning
 • het equivalente bol oppervlak brengt in rekening hoe efficiënt er met de ruimte in de woning wordt omgegaan

S-peil in praktijk: enkele voorbeelden

Om wat voeling te krijgen met het S-peil, vatten we hieronder enkele projecten samen, waarvoor ook het S-peil bepaald werd.

Vrijstaande eengezinswoning - traditioneel

 • Bouwjaar 2017
 • Bruikbaar vloeroppervlakte = 342 m² en volume = 1090 m³
 • Glasoppervlakte = 53 m²
 • K-peil: K30
 • E-peil: E21
 • Oververhittingsindicator 1420 Kh
 • 12 cm PUR in de muur
 • 12 cm gespoten PUR op de vloer
 • 18 cm PUR op het plat dak
 • 20 cm minerale wol in het hellend dak
 • Drievoudig glas en aluminium profielen
 • v50-waarde blowerdoortest = 4 m³/m²/h
 • Overal licht zonwerend glas met een g-waarde van 0.45
 • S-peil: S31

Halfopen eengezinswoning - houtskelet

 • Bouwjaar 2017
 • Bruikbaar vloeroppervlakte = 200 m² en volume = 646 m³
 • Glasoppervlakte = 45 m²
 • K-peil: K30
 • E-peil: E49
 • Oververhittingsindicator 6168 Kh
 • 22 cm minerale wol in de muur
 • 12 cm gespoten PUR op de vloer
 • 10 cm minerale wol in de gemene muur
 • 22 cm minerale wol in het hellend dak
 • Drievoudig glas en aluminium profielen
 • v50-waarde blowerdoortest = 4 m³/m²/h
 • Overal licht zonwerend glas met een g-waarde van 0.45
 • S-peil: S26

Halfopen eengezinswoning - traditioneel

 • Bouwjaar 2017
 • Bruikbaar vloeroppervlakte = 293 m² en volume = 1009 m³
 • Glasoppervlakte = 78 m²
 • K-peil: K37
 • E-peil: E44
 • Oververhittingsindicator 5211 Kh
 • 10 cm PUR in de muur
 • 10 cm gespoten PUR op de vloer
 • 16 cm PUR in het plat dak
 • 20 cm minerale wol in het hellend dak
 • Dubbel glas en aluminium profielen
 • v50-waarde blowerdoortest = 4 m³/m²/h
 • Normaal glas met een g-waarde van 0.53
 • Garagepoort aanwezig
 • S-peil: S34

Het S-peil is hier te hoog om dat de raamoppervlakte groot is en er niet met drievoudig glas gewerkt wordt. Als we hier wel met drievoudig glas werken komen we uit op S32. Als we ook zouden werken met glas dat iets beter zonwerender is (g-waarde van 0.45), komen we net op S31 uit.

Vrijstaande eengezinswoning - traditioneel

 • Bouwjaar 2017
 • Bruikbaar vloeroppervlakte = 315 m² en volume = 1007 m³
 • Glasoppervlakte = 117 m²
 • K-peil: K39
 • E-peil: E41
 • Oververhittingsindicator 5353 Kh
 • 16 cm EPS in de muur
 • 10 cm gespoten PUR op de vloer
 • 18 cm PUR op het plat dak
 • Dubbel glas en aluminium profielen
 • v50-waarde blowerdoortest = 4 m³/m²/h
 • Overal licht zonwerend glas met een g-waarde van 0.44
 • Garagepoort aanwezig
 • S-peil: S38

Het S-peil is hier te hoog om dat de raamoppervlakte veel te groot is en er niet met drievoudig glas gewerkt wordt. Als we hier wel met drievoudig glas werken, komen we uit op S35. Dit project op S31 krijgen zonder de raamoppervlakte te verkleinen zal heel moeilijk zijn. Er zou dan gewerkt moeten worden met een combinatie van meer isolatie, een betere luchtdichtheid en screens.

Conclusie

 • Problemen met het S-peil gaan zich zeer vaak voordoen in projecten met heel veel glas. Een voorstudie van de beglazing van een gebouw gaat een goede eerste stap zijn om het S-peil te verlagen.
 • Men streeft best een K-peil van K30 na, om ook aan S-peil eis van S31 te kunnen voldoen.
 • Garagepoorten in woningen kunnen zorgen voor een slechtere luchtdichtheid en zijn minder goed geïsoleerd als een normale muur.

Hoe het S-peil verlagen?

Als je met een te hoog S-peil te maken krijgt, kan men de de volgende maatregelen doorvoeren. De maatregelen die het meest effect hebben op het S-peil en voor de minste meerkost zorgen staan bovenaan.

Verlagen van de netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming:

 • Zorgen voor een zo goed mogelijke luchtdichtheid. De luchtdichtheid van een gebouw wordt vooral bepaald door het vakmanschap van de aannemers. Als alle aansluitingen van ramen, deuren, poorten en daken goed worden uitgevoerd en er geen onnodige gaten in de buitenschil zijn, kan men een goede luchtdichtheid behalen, ook zonder speciale maatregelen. De luchtdichtheid wordt bepaald aan de hand van een luchtdichtheidsmeting of blowerdoortest. De uitkomst van deze test is de v50-waarde. Een v50-waarde van 3.5 m³/m²/h of lager zou u moeten nastreven. Normaal wordt de blowerdoortest gedaan als alle werken volledig afgerond zijn, maar om de luchtdichtheid goed op te volgen, kan men overwegen om ook al een blowerdoortest te doen als alles winddicht is.
 • Kiezen voor drievoudig glas.
 • Dikkere isolatie of isolatie met een beter isolerend vermogen (= lagere lambda-waarde) gebruiken.

Verlagen van de netto-energiebehoefte voor ruimtekoeling:

 • Onderstaande maatregelen hebben enkel een positief effect als er oververhitting in de zomer optreed. In de EPB-berekening wordt er een oververhittingsindicator berekend en als deze boven de 5000 Kh (6500 kH is maximum toegelaten) ligt, kunnen we spreken van oververhitting in de zomer. Als de oververhittingsindicator lager ligt dan 5000 Kh kunnen onderstaande maatregelen het S-peil zelfs verhogen. De zonne-energie die binnenvalt zorgt immers in de winter voor een positieve bijdragen en door de hoeveelheid zonne-energie die binnenvalt te verlagen hebben we in de winter dus meer energie nodig om de woning op te warmen.
 • Zorgen voor meer beschaduwing op de ramen. Dit kan door muren, balkons, luifels, ... toe te voegen, die een schaduw op het raam laten vallen, maar ook door bomen en struiken op de juiste locatie in te planten. De schaduw van bomen en planten mag ook in de EPB-berekening mee in rekening gebracht worden.
 • Werken met zonwerend glas (= glas met een g-waarde of ZTA factor van 0.45 of lager) in de ramen waar veel zon op invalt.
 • Werken met screens. Deze maatregel staat als laatste omdat screens duur zijn, maar zijn ook zeer efficiënt en zullen ervoor zorgen dat problemen met oververhitting in de meeste gevallen volledig worden opgelost.

Je kan de impact van bovenstaande maatregelen zelf testen in de EPB-rekenmodule: www.bouw-energie.be/nl/bereken/epb

LET OP: het voorbeeld dat standaard wordt ingeladen heeft een oververhittingsindicator onder de 5000 Kh en maatregelen die de netto-energiebehoefte voor ruimtekoeling verlagen hebben dus weinig invloed op het S-peil in dit standaard ingeladen voorbeeld.

Formules S-peil

formules S-peil

Bron: www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/studieEPBeisenpakket_eindrapport.pdfComments

Nog geen comment.

Maak een comment