Verstrenging EPB-eisen 2021-2022: wat zijn de eisen en waar moet je op letten?

Verstrenging EPB-eisen in 2021

Nieuwbouw

De EPB-regelgeving verstrengt jaarlijks sinds deze in 2006 in voege is gegaan. Destijds was vooropgesteld om in 2021 voor nieuwbouw op het Bijna-EnergieNeutrale (BEN) niveau te landen. Voor renovaties is er gaandeweg een renovatiestrategie uitgewerkt.

Voor bouwaanvragen (omgevingsvergunnings-aanvragen) voor nieuwbouw of herbouw in 2021 verstrengt de energieprestatie naar E30 (BEN-peil). De korting op de onroerende voorheffing voor lage E-peilen bij nieuwbouw wordt behouden tot 31/12/2021.

Nieuwbouw (WONEN) Korting onroerende voorheffing bij verlaagd E-peil
bouwaanvraagjaar maximaal E20 E21 t/m/ E30 E31 t/m/ E40 E41 t/m/ E50 E51 t/m/ E60
vanaf 1 januari 2016 100% korting gedurende 5 jaar 50% korting gedurende 5 jaar geen korting
van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 100% korting gedurende 5 jaar 50% korting gedurende 5 jaar geen korting
van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 100% korting gedurende 5 jaar 50% korting gedurende 5 jaar geen korting
voor 1 januari 2013 40% korting gedurende 10 jaar 20% korting gedurende 10 jaar

Tabel toont de kortingen op de onroerende voorheffing bij lage E-peilen (energieprestaties) in geval van nieuwbouw.

Om een strenger E-peil te kunnen behalen, zijn energiezuinige technieken, een doorgedreven isolatie, een meting van de luchtdichtheid en een gedetailleerde warmteverliesberekening vereist. Bovendien zijn PV-panelen, zonneboiler en/of warmtepomp geen overbodige luxe meer om E30 te kunnen behalen. Elke woning is uniek en een specifiek maatregelenpakket kan uitgewerkt en berekend worden door de EPB-verslaggever.

Renovaties

Sinds 2015 is de focus voor energiezuinig wonen verschoven van de nieuwbouw- naar de renovatie-markt. Onder invloed van Europa worden er meerdere eisen opgelegd aan Vlaamse renovaties, waarbij de focus vooral ligt op de ingrijpende energetische renovaties (IER). Hierbij geldt de regel dat strengere eisen op een renovatie van toepassing zijn als:

  • Minstens 75% van de bouwschil (grenzend aan buitenomgeving) wordt geïsoleerd,
  • EN dat de opwekker voor verwarming wordt vervangen.

Bij bouwaanvragen (residentieel) voor ingrijpende renovaties (IER of ingrijpend energetische renovaties) in 2021 verandert niets in vergelijking met een bouwaanvraag in 2020: het E-peil is maximaal E70.

Maar opgelet, ook E70 bij renovaties is alleen mogelijk door een doorgedreven isolatie van de bouwschil, luchtdichtheid, energiezuinige technieken en gecombineerd met PV-panelen, zonneboiler en/of warmtepomp. Doordat er minder eisen zijn op de gebouwschil, blijft het mogelijk om te voldoen met specifieke combinaties van energiezuinige installaties (vb. condenserende gasketel met zonneboiler).

Verstrenging EPB-eisen in 2022

Nieuwbouw

Ook al is er tijdens het afgelopen decennium een geleidelijke verstrenging en dus verbetering van de energieprestaties bij de nieuwbouw woningen doorgevoerd, toch blijkt dat er ook aan de bouwschil nog strengere eisen zullen worden opgelegd. Zo daalt het maximaal S-peil voor nieuwbouw bij bouwaanvragen vanaf 2022 naar S28. Dit zal vooral voor vrijstaande woningen en woningen of appartementen met grote ramen of veel glas een probleem worden om te voldoen aan de nieuwe eisen.

Renovaties

De focus verschuift nog verder naar de grondige renovatie-markt. In 2022 verstrengt het E-peil naar max. E60 voor IER-aanvragen.

Er zal een grotere aandacht nodig zijn voor de combinaties van energiezuinigere technieken en bijkomende PV-panelen om de eis te behalen. Ook bijkomende detaillering door de EPB-verslaggever (meting van luchtdichtheid, gedetailleerde warmteverliesberekening, …) kunnen een bijdrage leveren aan de verlaging van het E-peil.

Overzicht

Aanvraagdatum omgevingsvergunning (OMV) bij stad of gemeente: 2020 2021 2022
EPB eisen - Nieuwbouw E35 (max)
S31 (max)
U-waarden (max)
Ventilatiedebieten (min)
Oververhittingsrisico (max)
Hernieuwbare energie (min 15 kWh/m².jaar)
E30 (max)
S31 (max)
U-waarden (max)
Ventilatiedebieten (min)
Oververhittingsrisico (max)
Hernieuwbare energie (min 15 kWh/m².jaar)
E30 (max)
S28 (max)
U-waarden (max)
Ventilatiedebieten (min)
Oververhittingsrisico (max)
Hernieuwbare energie (min 15 kWh/m².jaar)
EPB eisen - IER E70
U-waarden (max)
Ventilatiedebieten (min)
Hernieuwbare energie (min 15 kWh/m².jaar)
E70
U-waarden (max)
Ventilatiedebieten (min)
Hernieuwbare energie (min 15 kWh/m².jaar)
E60
U-waarden (max)
Ventilatiedebieten (min)
Hernieuwbare energie (min 15 kWh/m².jaar)

De volledige tabellen zijn hier beschikbaar: www.energiesparen.be/EPB-pedia/eisen-per-aanvraagjaar

Verdere verstrengingen zijn momenteel niet gekend. Mogelijk zijn er nog bijkomende verstrengingen die vanuit Europa zullen opgelegd worden, maar er werden op heden nog geen details gecommuniceerd door de Vlaamse Overheid.

Waarom nu al voldoen aan een lager E-peil bij ingrijpende renovaties?

Het is wél bekend dat in 2050 de horizon van de langetermijndoelstelling zoals goedgekeurd op 29 mei 2020 door de Vlaamse Regering vastligt. Dit is een gevolg van de Vlaamse Klimaatstrategie, waar de pijlen gericht worden op het reduceren van het energieverbruik en emissies van Vlaamse woningen (en gebouwen in het algemeen). De E60-doelstelling of label A op het EPC is hierbij de meest vooraanstaande en zal via het EPC en de Woningpas (woningpas.vlaanderen.be) afgetoetst worden bij alle bestaande woningen.

Er moeten m.a.w. nog miljoenen woningen gerenoveerd worden om tot dit doel te komen, aangezien blijkt dat er op heden maar 3,5% van de bestaande woningen en appartementen voldoen aan de doelstelling (E60 of label A op het EPC).

Wanneer er een vergunning wordt aangevraagd in 2022 voor een ingrijpende renovatie van een woning, zal E60 een verplichting zijn. Anderzijds is de marktwaarde van een woning met label A of E60 niet te onderschatten. Een grondig gerenoveerde woning met een laag energieverbruik biedt bovendien een veel hoger wooncomfort en is dus meer gegeerd op de woningmarkt. Redenen genoeg om een E60-woning nu reeds te overwegen of een plan uit te stippelen om dit tegen 2050 te behalen. De premies voor renovatiemaatregelen worden bovendien in 2021 verhoogd, zodat er meer stimulans is om nu reeds te verbeteren: www.fluvius.be/nl/thema/premies/2021

Wanneer een woning aangekocht wordt (in 2021) met een EPB-label E of F en ze wordt energiezuinig gerenoveerd binnen de 5 jaar tot een label A, b of C, is er bovendien een EPC-labelpremie. Belangrijk is dat hiervoor 2 officiële EPC’s dienen opgemaakt te worden: 1 voor de werken en 1 na de werken. www.energiesparen.be/epc-label-premie

Twijfelt u op welk niveau uw woning zit? Ook dat kan je nagaan met de TEST-JE-EPC- tool. Wel opletten: hiermee worden geen officiële EPC’s gemaakt, maar geeft enkel een indicatie. De tool is ook beschikbaar in de woningpas. apps.energiesparen.be/test-uw-epcComments

Sennesteegmans@hotmail.com 09:14, 10-12-2020

Volgens de website van het VEA zou de korting op onroerende voorheffing voor nieuwbouw doorlopen voor bouwaanvragen in 2021: https://energiesparen.be/korting-op-onroerende-voorheffing-voor-nieuwbouwwoningen-met-verlaagd-e-peil

I.b.e.electro@telenet.be 09:02, 11-12-2020

Ik vraag mij af wie dat allemaal nog zal kunnen betalen... normen zijn ok maar de financiele haalbaarheid als koper/renovateur telt toch ook mee, zeker in de corona onzekere tijden..... straks gaan er een groot aantal goedgelovige verbouwers wiens water nu al aan de lippen staat kopje onder gaan door verlies van werk, gevolg van de ontwakende economie na corona... even afwachten...

Mariostella45 15:39, 23-02-2022

Ik ontmoette dit bedrijf, een financieel bedrijf dat mij hielp met een lening van ($ 10.000) zonder enige stress. Ik wil de heer Richard echt bedanken die het mogelijk heeft gemaakt en me heeft geholpen en ervoor heeft gezorgd dat ik mijn lening kreeg. Dus ik wil deze bron gebruiken om iedereen te adviseren die op zoek is naar een lening. als u contact wilt opnemen met een bedrijf met een referentie voor het verkrijgen van een lening met een lage rente en een beter aflossingsschema, neem dan contact op met (wintrustfinancialcompany@)gmail.com. com, voor een snelle, veilige en gemakkelijke lening vandaag………….

Karituncer@gmail.com 02:06, 20-03-2023

IFSCapitalloan@Gmail.com OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS ( IFSCapital@Post.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business? If Yes Contact Us Via Email: RMPCapitals@Gmail.com ( RMPCapitals@Usa.com ) Do You Need A Loan To Start A Nice Small Scale And Medium Business? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes? Interested Applicants Should Contact Us Via Email: SuiteCapitals@Gmail.com ( SuiteCapitals@Post.com ) Our Loans Are Well Insured For Maximum Security Is Our Priority, Our Leading Goal Is To Help You Get The Services You Deserve, Our Program Is The Quickest Way To Get What You Need In A Snap. Reduce Your Payments To Ease The Strain On Your Monthly Expenses. Gain Flexibility With Which You Can Use For Any Purpose From Vacations To Education To Unique Purchases. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: CYSCredits@Post.com ( CYSCredits@Asia.com ) We Offer A Wide Range Of Financial Services Which Includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private Loans, Home Refinancing Loans With Low Interest Rate @1.00% Per Annul For Individuals, Companies and Corporate Bodies. Get The Best For Your Family And Own Your Dream Home As Well With Our General Loan Scheme. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: ValidusCapital@Execs.com ( ValidusCapital@Techie.com ) CYSCredits@Asia.com OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS ( CYSCredits@Post.com )

Karituncer@gmail.com 02:06, 20-03-2023

IFSCapitalloan@Gmail.com OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS ( IFSCapital@Post.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business? If Yes Contact Us Via Email: RMPCapitals@Gmail.com ( RMPCapitals@Usa.com )

Karituncer@gmail.com 02:06, 20-03-2023

IFSCapitalloan@Gmail.com OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS ( IFSCapital@Post.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business? If Yes Contact Us Via Email: RMPCapitals@Gmail.com ( RMPCapitals@Usa.com )

Karituncer@gmail.com 02:06, 20-03-2023

IFSCapitalloan@Gmail.com OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS ( IFSCapital@Post.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business? If Yes Contact Us Via Email: RMPCapitals@Gmail.com ( RMPCapitals@Usa.com )

Financieelbkr@gmail.com 01:57, 19-04-2023

Lening aanbieding tussen serieus en eerlijk U bent werkloos of werkloos, BKR , tijdelijk, in een moeilijke financiële situatie, overmatige schuldenlast, bankdocumenten, investeerders, Handelaren die hun kapitaal winstgevend willen maken? Maak je geen zorgen meer over jezelf, ik zal mijn kennis tot je beschikking stellen om je de eer te geven Wat voor u het beste werkt, is het rentepercentage van 2% over de hele lening, en de voorwaarden van de lening aanbieding zijn heel eenvoudig. Financier al uw projecten: - Autoleningen - Consumentenleningen - Woningleningen - Doorlopende leningen - Persoonlijke leningen - Arbeids Leningen -Terugkoop van een lening. Let op: u heeft uw lening voor elke betaling op uw bankrekening staan. E-mail: financieelbkr@gmail.com

Financieelbkr@gmail.com 01:58, 19-04-2023

Lening aanbieding tussen serieus en eerlijk U bent werkloos of werkloos, BKR , tijdelijk, in een moeilijke financiële situatie, overmatige schuldenlast, bankdocumenten, investeerders, Handelaren die hun kapitaal winstgevend willen maken? Maak je geen zorgen meer over jezelf, ik zal mijn kennis tot je beschikking stellen om je de eer te geven Wat voor u het beste werkt, is het rentepercentage van 2% over de hele lening, en de voorwaarden van de lening aanbieding zijn heel eenvoudig. Financier al uw projecten: - Autoleningen - Consumentenleningen - Woningleningen - Doorlopende leningen - Persoonlijke leningen - Arbeids Leningen -Terugkoop van een lening. Let op: u heeft uw lening voor elke betaling op uw bankrekening staan. E-mail: financieelbkr@gmail.com

Financieelbkr@gmail.com 01:58, 19-04-2023

Lening aanbieding tussen serieus en eerlijk U bent werkloos of werkloos, BKR , tijdelijk, in een moeilijke financiële situatie, overmatige schuldenlast, bankdocumenten, investeerders, Handelaren die hun kapitaal winstgevend willen maken? Maak je geen zorgen meer over jezelf, ik zal mijn kennis tot je beschikking stellen om je de eer te geven Wat voor u het beste werkt, is het rentepercentage van 2% over de hele lening, en de voorwaarden van de lening aanbieding zijn heel eenvoudig. Financier al uw projecten: - Autoleningen - Consumentenleningen - Woningleningen - Doorlopende leningen - Persoonlijke leningen - Arbeids Leningen -Terugkoop van een lening. Let op: u heeft uw lening voor elke betaling op uw bankrekening staan. E-mail: financieelbkr@gmail.com

Financieelbkr@gmail.com 01:58, 19-04-2023

Lening aanbieding tussen serieus en eerlijk U bent werkloos of werkloos, BKR , tijdelijk, in een moeilijke financiële situatie, overmatige schuldenlast, bankdocumenten, investeerders, Handelaren die hun kapitaal winstgevend willen maken? Maak je geen zorgen meer over jezelf, ik zal mijn kennis tot je beschikking stellen om je de eer te geven Wat voor u het beste werkt, is het rentepercentage van 2% over de hele lening, en de voorwaarden van de lening aanbieding zijn heel eenvoudig. Financier al uw projecten: - Autoleningen - Consumentenleningen - Woningleningen - Doorlopende leningen - Persoonlijke leningen - Arbeids Leningen -Terugkoop van een lening. Let op: u heeft uw lening voor elke betaling op uw bankrekening staan. E-mail: financieelbkr@gmail.com

Financieelbkr@gmail.com 01:58, 19-04-2023

Lening aanbieding tussen serieus en eerlijk U bent werkloos of werkloos, BKR , tijdelijk, in een moeilijke financiële situatie, overmatige schuldenlast, bankdocumenten, investeerders, Handelaren die hun kapitaal winstgevend willen maken? Maak je geen zorgen meer over jezelf, ik zal mijn kennis tot je beschikking stellen om je de eer te geven Wat voor u het beste werkt, is het rentepercentage van 2% over de hele lening, en de voorwaarden van de lening aanbieding zijn heel eenvoudig. Financier al uw projecten: - Autoleningen - Consumentenleningen - Woningleningen - Doorlopende leningen - Persoonlijke leningen - Arbeids Leningen -Terugkoop van een lening. Let op: u heeft uw lening voor elke betaling op uw bankrekening staan. E-mail: financieelbkr@gmail.com

Financieelbkr@gmail.com 01:58, 19-04-2023

Lening aanbieding tussen serieus en eerlijk U bent werkloos of werkloos, BKR , tijdelijk, in een moeilijke financiële situatie, overmatige schuldenlast, bankdocumenten, investeerders, Handelaren die hun kapitaal winstgevend willen maken? Maak je geen zorgen meer over jezelf, ik zal mijn kennis tot je beschikking stellen om je de eer te geven Wat voor u het beste werkt, is het rentepercentage van 2% over de hele lening, en de voorwaarden van de lening aanbieding zijn heel eenvoudig. Financier al uw projecten: - Autoleningen - Consumentenleningen - Woningleningen - Doorlopende leningen - Persoonlijke leningen - Arbeids Leningen -Terugkoop van een lening. Let op: u heeft uw lening voor elke betaling op uw bankrekening staan. E-mail: financieelbkr@gmail.com

Financieelbkr@gmail.com 01:58, 19-04-2023

Lening aanbieding tussen serieus en eerlijk U bent werkloos of werkloos, BKR , tijdelijk, in een moeilijke financiële situatie, overmatige schuldenlast, bankdocumenten, investeerders, Handelaren die hun kapitaal winstgevend willen maken? Maak je geen zorgen meer over jezelf, ik zal mijn kennis tot je beschikking stellen om je de eer te geven Wat voor u het beste werkt, is het rentepercentage van 2% over de hele lening, en de voorwaarden van de lening aanbieding zijn heel eenvoudig. Financier al uw projecten: - Autoleningen - Consumentenleningen - Woningleningen - Doorlopende leningen - Persoonlijke leningen - Arbeids Leningen -Terugkoop van een lening. Let op: u heeft uw lening voor elke betaling op uw bankrekening staan. E-mail: financieelbkr@gmail.com

Financieelbkr@gmail.com 01:59, 19-04-2023

Lening aanbieding tussen serieus en eerlijk U bent werkloos of werkloos, BKR , tijdelijk, in een moeilijke financiële situatie, overmatige schuldenlast, bankdocumenten, investeerders, Handelaren die hun kapitaal winstgevend willen maken? Maak je geen zorgen meer over jezelf, ik zal mijn kennis tot je beschikking stellen om je de eer te geven Wat voor u het beste werkt, is het rentepercentage van 2% over de hele lening, en de voorwaarden van de lening aanbieding zijn heel eenvoudig. Financier al uw projecten: - Autoleningen - Consumentenleningen - Woningleningen - Doorlopende leningen - Persoonlijke leningen - Arbeids Leningen -Terugkoop van een lening. Let op: u heeft uw lening voor elke betaling op uw bankrekening staan. E-mail: financieelbkr@gmail.com

Financieelbkr@gmail.com 01:59, 19-04-2023

Lening aanbieding tussen serieus en eerlijk U bent werkloos of werkloos, BKR , tijdelijk, in een moeilijke financiële situatie, overmatige schuldenlast, bankdocumenten, investeerders, Handelaren die hun kapitaal winstgevend willen maken? Maak je geen zorgen meer over jezelf, ik zal mijn kennis tot je beschikking stellen om je de eer te geven Wat voor u het beste werkt, is het rentepercentage van 2% over de hele lening, en de voorwaarden van de lening aanbieding zijn heel eenvoudig. Financier al uw projecten: - Autoleningen - Consumentenleningen - Woningleningen - Doorlopende leningen - Persoonlijke leningen - Arbeids Leningen -Terugkoop van een lening. Let op: u heeft uw lening voor elke betaling op uw bankrekening staan. E-mail: financieelbkr@gmail.com

Maak een comment