Project? Vertrouw op Ventilair Group voor een correct thermisch rendement

Sinds het begin van de EPB-regelgeving heeft Ventilair Group zich gefocust op warmteterugwinning.
Het gamma units met warmteterugwinning is ondertussen breed; Ventilair Group heeft een aanbod van 75m³h tot 30.000m³h, in wand- of plafonduitvoering, platenwisselaar of warmtewiel, voor wooneenheden als projecten zoals kantoren, scholen, …

"Dankzij de verstrenging van EPB wordt het belang van ventilatie meer gewaardeerd in het E-peil. Het is bij een voorstudie des te belangrijker dat men meteen met de juiste waardes rekent.
De databank epbd.be maakt onze productgegevens toegankelijk voor elke partij in het proces. Alle units van het merk Comair, Vent-Axia (platenwisselaar) en projectunits van het merk Komfovent (warmtewiel), hebben een officieel certificaat conform Bijlage G, en staan er gepubliceerd, tot 2500m³h. “ licht Steven Braekeveldt, product manager bij Ventilair Group toe.
Het is echter onmogelijk om voor alle units te investeren in de databank. Dan is onze vernieuwde website www.ventilairgroup.be een uitstekende tool voor installateurs, voorschrijvers of verslaggevers.
Op de productpagina’s vindt men de officiële test-certificaten terug voor units tot 7124m³h. Onze volledige Komfovent Verso standaard range met andere woorden. We brengen een sterk signaal naar de markt dat we investeren in de correcte waarden, men mag ons blindelings vertrouwen. “

En die communicatie trekt Ventilair Group ook door naar specifieke maatwerkoplossingen. Dankzij de rekenmethode (Bijlage XI van het MB van 2 april 2017), kan het thermisch rendement van een luchtgroep op maat bepaald worden op basis van een gemeten rendement van een bemeten unit. Aangezien onze VERSO reekst voldoet aan de voorwaarden van serieproducten, kan voor elk debiet een thermisch rendement bepaald worden, conform EPB-vereisten. Dit gebeurt aan de hand van een tool en rekent men volgens de eigenschappen van de warmtewisselaar. “Deze eigenschappen worden door onze projectmensen bezorgd bij de berekening van een unit.

Illustratie van de verschillende correcties vertrekkende van een meting van de warmtewisselaar of volledige luchtgroep 
(bron: www.energiesparen.be)

Belangrijke links:

Productgegevensdatabank met EPB-productgegevens voor het merk Comair, Vent-Axia of Komfovent: www.epbd.be
Productassortiment ‘luchtgroepen’.
Productassortiment ‘ventilatoren metwarmteterugwinning'
Toelichting bij de rekenmethode luchtgroepen op maat:
energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/technieken/ventilatie/componenten/warmteterugwinapparaten/toelichting-bij-rekenmethode-gemeten-rendement-niet-beschikbaar
Rekenblad WTW op maat: energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/rekenbladWTWopmaat_v2.xlsmComments

Nog geen comment.

Maak een comment